Personel Daire Başkanlığı

Menü

Personel Bilgi Hizmetleri

·        Pasaport

·        Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personel Alımı

·        Görev Süresi Uzatımı

·        Emeklilik İşlemleri

·        SSK, Bağ-Kur Hizmet Birleştirme İşlemleri

·        Öğrenim Değerlendirmeleri

·        Atama İşlemleri

·        Derece Değişiklikleri

·        Akademik İlan

 

PASAPORT

İletişim Telefon: 0 (258) 296 22 63

İŞ TÜRÜ

TAHMİNİ İŞLEM SÜRESİ

HUSUSİ (YEŞİL) PASAPORT

 

Yeşil (Hususi) pasaporttan faydalanabilmek için akademik veya idari kadroların 1.,2., ve 3. derecesinde çalışıyor olmak gerekir. Bu kadroda çalışanların şahsen Personel Daire Başkanlığı Akademik Şube Müdürlüğüne başvurulacaktır.

Gerekli Belgeler:

- Dilekçe (dilekçe örneği için tıklayınız)

- Nüfus Cüzdanı arkalı önlü fotokopisi (T.C. Kimlik Numarası olmayan Nüfus Cüzdanları değiştirilecek)

* Nüfus İl Müdürlüğüne

- Başkanlığımızca hazırlanan Pasaport Talep Formu

- Pasaport Talep Ücreti (Garanti veya Halk Bankasına ödenebilir, kişi başı 108 TL)

- Biometrik 2 adet fotograf ile (ilgili Kurumdan randevu alınarak) başvurulacaktır.

 

HİZMET (GRİ) PASAPORTU

Gri (Hizmet) pasaporttan faydalanabilmek için akademik veya idari kadroların 1.,2., ve 3. derecesi dışında çalışıyor olmak; yurtdışı görevlendirme teklifinin birimince veya Rektörlükçe onaylanarak Personel Daire Başkanlığı Akademik Şube Müdürlüğüne başvurulacaktır.

Gerekli Belgeler:

- Dilekçe (dilekçe örneği için tıklayınız)

- Nüfus Cüzdanı arkalı önlü fotokopisi (T.C.Kimlik Numarası belirtilmiş olacak./T.C. Kimlik Numarası olmayan Nüfus Cüzdanları değiştirilecek)

- Görevlendirme Yazıları (Görevlendirmesine ait Birim Yönetim Kurulu Kararı veya Rektörlük Oluru, yolluksuz-yevmiyesiz olarak 1 haftaya kadar olan görevlendirmelerde İzin Formu)

 

* Görev süreleri bittikten sonra hizmet pasaportları Personel Daire Başkanlığına teslim edilir.

 

* Nüfus İl Müdürlüğüne

- Pasaport Talep Formu, "Rektörlük Olur Yazısı" veya "Hizmet Pasaportu Verilebilir" yazısı,

- Pasaport Talep Ücreti (Garanti veya Halk Bankasına ödenebilir),

- Biometrik 2 adet fotograf ve eski Pasaport ile (ilgili Kurumdan randevu alınarak) başvurulacaktır.

 

AYRILAN PERSONEL İÇİN PASAPORT İŞLEMLERİ

Üniversitemizde 1., 2., ve 3. derecede akademik veya idari kadroda görev yapmakta iken çeşitli nedenlerle ayrılan pesonelin hususi (yeşil) pasaporttan faydalanabilmesi için bir dilekçe ile Başkanlığımıza müracaat ederek Kurumumuzda çalıştığına dair Çalışma Belgesi alması gerekmektedir.

 

1-2 gün

 

YABANCI UYRUKLU SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

İletişim Telefon: 0 (258) 296 22 63

 

İŞ TÜRÜ

TAHMİNİ İŞLEM SÜRESİ

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 34. maddesi ile 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’nun 16. maddesi gereğince Yabancı uyruklu sözleşmeli personel olarak Üniversitemizde çalışmak isteyen kişi alanı ile ilgili birime dilekçe ile başvuru yapar. Kabul edilen başvuru birim Yönetim Kurulu’nda görüşülerek verilebilecek Brüt ücret (eşdeğer pozisyondaki kadrolu öğretim elemanının ücretini geçmeyecek şekilde) belirlenir ve ilgilinin talebi birim tarafından aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte Personel Daire Başkanlığına iletilir. Talep, Üniversitemiz Yabancı Uyruklu Komisyonu tarafından değerlendirilip onaylandıktan sonra Üniversite Yönetim Kuruluna sunulur. Yönetim Kurulundan çıkan olumlu karar ile birlikte Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına teklif edilir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu Kararı Üniversitemize bildirilir. Kararın olumlu olmasına müteakip YÖK tarafından belirlenen çalışma belgesi ücret harcı ilgili tarafından bankaya yatırılır ve dekontlar Personel Daire Başkanlığına teslim edilir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ön mali kontrol yaptırıldıktan sonra Üniversitemiz ile ilgili arasında Tip Sözleşme imzalanır ve göreve başlaması için ilgili birime bilgi verilir. Birim, ilgili kişiyi göreve başlatır ve Personel Daire Başkanlığına bildirir. Personel Daire Başkanlığı tarafından Personel Bilgi Sisteminde kişi kaydı oluşturulduktan sonra kimlik kartı basılır ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığından Pusula Bilgi Sistemine erişim için kullanıcı adı ve şifre edinilir. Kişi göreve başladıktan sonra ilgili dekontlar YÖK’e gönderilir. YÖK tarafından ilgili kişinin çalışma izin kartı gönderilir ve kişiye teslim edilir.

 

Gerekli Belgeler

1. Dilekçe

2. Özgeçmiş

3. Diplomalar

4. Pasaport fotokopisi

5. Yabancı Uyruklu Ücret Formu

6. Açık Kimlik Formu (İlk defa çalışacaklar için)

7. 2 adet fotoğraf (İlk defa çalışacaklar için)

8. Yabancı dil eğitimi verecekler için uluslararası kabul gören sertifika (İlk defa çalışacaklar için)

9. Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Bilgi Derleme Formu (İlk defa çalışacaklar için)

10. Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Bilgi Formu-1 (İlk defa çalışacaklar için)

11. Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Bilgi Formu-2 (İlk defa çalışacaklar için)

12. Önceki akademik tecrübesi, bilimsel kitap, makale ve çalışmalarını kapsayan yayınları (İlk defa çalışacaklar için)

13.  Vize Talep Formu (İlk defa çalışacaklar için)

14. Akademik Değerlendirme Belgesi (Öğretim Üyeleri için)

 

Not: Sözleşme yenilenecekse sözleşme süresinin bitimine 2 ay kala aynı işlem tekrarlanır.

 

 

1-3 Ay

 

AKADEMİK PERSONEL GÖREV SÜRESİ UZATIM İŞLEMLERİ

İletişim Telefon: 0 (258) 296 22 52

 

İŞ TÜRÜ

TAHMİNİ İŞLEM SÜRESİ

1-Doktor Öğretim Üyesi

Doktor Öğretim Üyesi, görev yaptığı birime görev süresinin uzatılmasına ilişkin dilekçe ve yayın dosyası verir. İlgili birim tarafından görev süresi uzatılacak personel için belirlenen üç jüri üyesine dosyalar gönderilir ve değerlendirme sonrasında jüri raporları, jüri üyeleri tarafından ilgili birime gönderilir. Jüri raporları doğrultusunda görev süresi uzatılacak akademik personelin durumu Birim Yönetim Kurulunda görüşülür. Birim, görev süresi uzatma talebini aşağıda belirtilen evraklar ile birlikte görev süresinin bitmesine en az 1 (bir) ay kala Personel Daire Başkanlığı’na iletir. Personel Daire Başkanlığı tarafından görev süresi uzatma talepleri Rektörlük Makamına onaya sunulur. Rektörlük Makamının onayı doğrultusunda görev süresi uzatılan personelin bilgisi ilgili Birime (Dekanlık/Müdürlük vb.) iletilir ve Personel Bilgi Sistemine işlenir.

Gerekli Evraklar

1-Dilekçe

2-Birim Yönetim Kurulu Kararı

 

2-Öğretim Görevlisi

Öğretim Görevlisi, görev yaptığı birime görev süresinin uzatılmasına ilişkin dilekçe verir. İlgili birim, görev süresi uzatılacak akademik personelin talebini aşağıda belirtilen evraklar ile birlikte görev süresinin bitmesine en az 1 (bir) ay kala Personel Daire Başkanlığı’na iletir. Personel Daire Başkanlığı tarafından görev süresi uzatma talepleri Rektörlük Makamına onaya sunulur. Rektörlük Makamının onayı doğrultusunda görev süresi uzatılan personelin bilgisi ilgili Birime (Dekanlık/Müdürlük vb.) iletilir ve Personel Bilgi Sistemine işlenir.

Gerekli Evraklar

1-Dilekçe

2-Öğretim Görevlisi Değerlendirme Formu

3-Birim Yönetim Kurulu Kararı

* Rektörlük birimlerinde görev yapan öğretim görevlisi kadrosunda bulunan akademik personelin görev süresinin uzatılması için Üniversite Yönetim Kurulu kararı alınır.

 

3-Araştırma Görevlisi

Araştırma Görevlisi, görev yaptığı birime görev süresinin uzatılmasına ilişkin dilekçe verir. İlgili birim, görev süresi uzatılacak akademik personelin talebini aşağıda belirtilen evraklar ile birlikte görev süresinin bitmesine en az 1 (bir) ay kala Personel Daire Başkanlığı’na iletir. Personel Daire Başkanlığı tarafından görev süresi uzatma talepleri Rektörlük Makamına onaya sunulur. Rektörlük Makamının onayı doğrultusunda görev süresi uzatılan personelin bilgisi ilgili Birime (Dekanlık/Müdürlük vb.) iletilir ve Personel Bilgi Sistemine işlenir.

Gerekli Evraklar

1-Dilekçe

2-Araştırma Görevlisi Değerlendirme Formu

3-Anabilim/Anasanat Dalı Başkanının önerisi

4-Bölüm Başkanı, Dekan, Enstitü/YO Müdürünün olumlu görüşü

 

Not: Görev süresinin uzatılmasını istemeyen veya görev yaptığı birim tarafından görev süresi uzatılmak istenmeyen akademik personelin durumu ilgili birimin yönetim kurulunda görüşülür ve durum Personel Daire Başkanlığına iletilir. Personel Daire Başkanlığı tarafından Rektörlük Makamına onaya sunulur. Rektörlük Makamının onayı doğrultusunda görev süresi uzatılmayan personelin bilgisi ilgili Birime (Dekanlık/Müdürlük vb.) iletilir ve ilişiği kesilir.

 

 

 

EMEKLİ OLMAK İÇİN NE YAPMALIYIM?

İletişim Telefon: Akademik: 0 (258) 296 27 62 İdari: 0 (258) 296 29 75

İŞ TÜRÜ

TAHMİNİ İŞLEM SÜRESİ

Emeklisi dolan ve olmak isteyen personel, Personel Dairesindeki emeklilik-terfi şubesine gelerek hizmetini, ne zaman emekli olacağını hesaplatır.

 

İstenen belgeler:

- Dilekçe

- 4 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)

- Nüfus cüzdanı fotokopisi

- Açık adres

 

Açıklamalar:

Emekli olmaya karar verdiğinde; emekli olacağı tarihin ve açık adresinin bulunduğu dilekçesini çalıştığı birime (1 ay önceden) verecektir. Birim üst yazıyla dilekçenin aslını da dahil belgeleri Personel Daire Başkanlığı'na gönderecektir. Rektörlük onayı alındıktan sonra ilgili, Personel Daire Başkanlığı'nda emeklilik onay formuna imza atacak. Biriminden aldığı ilişik kesme formunu doldurtacak ve ayrılırken kimlik belgesi beraber birimine teslim edecektir.

Emeklilik işlemleri emekli olduğu tarih itibariyle en geç 1 ay içinde Emekli Sandığı tarafından sonuçlandırılmaktadır.(maaş bağlanmaktadır). İlgililerin maddi olarak mağdur olmamaları için o ayın 16'sı itibariyle emekliye ayrılmaları tavsiye edilmektedir.

NOT: Emekli olan personel, ikametgâh adresini neresi belirtirse belirtsin sürekli görev yolluğunun ücreti sabit olarak ödenmektedir.

 

 

<ssk,></ssk,>

İletişim Telefon: Akademik: 0 (258) 296 27 62 İdari: 0 (258) 296 29 75

İŞ TÜRÜ

TAHMİNİ İŞLEM SÜRESİ

İstenen Belgeler:

Dilekçe

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Evlilik cüzdanı fotokopisi (SSK veya Bağ-Kur'lu olarak çalışırken bekar olup sonradan evlenenler için)

Çalışma belgesi (Aslı)

 

-Halen çalışmakta olduğu kadrosu ile sigortalı olarak çalıştığı ünvanı aynı olanlar (Hemşire, ebe, teknisyen gibi) sigortalı olarak çalıştığı işyerlerinden çalışma tarihlerini ve unvanını belirten çalışma belgesi getirecek.

 

Açıklamalar:

SSK ve Bağ-Kur'a tabi hizmetlerin Emekli Sandığı hizmetleri ile birleştirilmesini isteyen personel en son çalıştığı ili ve sigorta numarasını dilekçesinde belirtecek ve çalıştığı birime verecektir. Birim üst yazıyla dilekçenin aslını da dahil istenen belgeleri Personel Daire Başkanlığı'na gönderecektir.

 

 

 

 

ÖĞRENİM DEĞERLENDİRMELERİ

İletişim Telefon: Akademik: 0 (258) 296 27 62 İdari: 0 (258) 296 29 75

İŞ TÜRÜ

TAHMİNİ İŞLEM SÜRESİ

İstenen belgeler:

Dilekçe

Diploma Fotokopisi (aslı gibidir onaylı)

 

Açıklamalar:

Bir üst öğrenimi bitirenler dilekçe ile çalıştığı birime başvuracak. Birim üst yazı ekinde ilgilinin dilekçesinin aslını ve diploma fotokopisini (aslı gibidir onaylı) Personel Daire Başkanlığı'na gönderecektir.

 

 

 

ATAMA İŞLEMLERİ

İletişim Telefon: 0 (258) 296 22 14

İŞ TÜRÜ

TAHMİNİ İŞLEM SÜRESİ

Öğretim Elemanları için (öğretim görevlisi, okutman, uzman, araştırma görevlisi) Açıktan, Naklen ve Yeniden atamalarda 31 Temmuz 2008'de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik koşulları geçerlidir.

Öğretim Üyeleri için (profesör, doçent ve yardımcı doçent) atama işlemleri ilanla yapılmaktadır.

 

1- Kurumlararası Atama İşlemleri

 

(Ayrılan)

Naklen ayrılma talebinde bulunan personelin ilgili kurumdan gelen yazısı(istek yazısı) Personel Daire Başkalığı'nca değerlendirir.

Muvafakati istenen personelin görev yaptığı biriminin görüşü alınır.

Birimince uygun görülmesi halinde istenilen (hizmet belgesi ve sicil raporları vb.)ekler hazırlanarak muvafakati verilmek üzere Rektörlük Makamına sunulur

Muvafakat yazısı ilgili kuruma gönderilir.

İlgili kurumdan gelen atandığını (Atama Onayı) gösterir belgeler; görev yaptığı birime gönderilir.

İlgili birim personele tebliğ ederek ilişiğini keser; Personel Dairesi'ne görevden ayrılış tarihini bildiren yazı ekinde (Sağlık Karnesi Maaş Nakli ve Kuruma ait kimlik) belgelerini Personel Dairesi'ne bildirilir.

Kadro şubesi ayrılışı yapılan personelin evraklarını ilgili şubeleri bildirir.

Şahsi dosyasının gönderilmesi ile ilgili evraklar arşiv şubesine verilir.

Naklen ayrılması uygun görülmeyen personel hakkında nakil gidilmek istenen kuruma bilgi verilir.

 

(Atanan)

Akademik personel atama işlemleri ilan ile gerçekleşmektedir. Üniversitemizce çıkılan ilanlarda öğretim üyesi kadrolarına (profesör, doçent, yardımcı doçent) başvurmak isteyenlerin öncelikle Üniversitemiz Akademik Değerlendirme önergesi uyarınca Akademik Değerlendirme Kurulundan belge almış olmaları gerekmektedir.

Üniversitemize gelmek üzere müracaat edenler dilekçe ile müracaat eder.

Müracaatı Personel Dairesince kadro durumlarına göre incelenir ve değerlendirilir.

İhtiyaca binaen ilgili birimlerden görüş alınır.

Uygun görülen personelin kurumundan muvafakati istenir.

Muvafakati verilen personelin durumu değerlendirilerek atanmak üzere Rektörlük Makamına sunulur ve şahsi dosyası istenir.

İlgili Kuruma İlişiğini kesmek üzere Atama Onayı gönderilir.

Naklen gelen personelin Maaş Nakli alınarak, görev yapacağı birimde göreve başlatılır.

 

2- Unvan Değişikliği

Akademik personel öğretim üyeleri ve öğretim elemanlarının unvan değişiklikleri ilan ile gerçekleşmektedir.

Birimlerde görev yapan personellerin eğitim durumları ve birimlerin teklifleri dikkate alınarak çalışan personelin unvan değişikliği için değerlendirilir.

Personel Dairesince, ihtiyaca hitaben kadro ilan cetvelleri hazırlanarak birimlere duyurulur.

Personel çalıştığı birime müracaat eder

Birim, müracaat eden personelin evraklarını gizlilik içinde Personel Daire Başkanlığı'na gönderilir

Değerlendirilen dilekçeler, yazılı sınava tabi tutulmak üzere ilgili birimlere gönderilir.

ÖSYM'ce sınav yapılır.

En yüksek puan alan personelin ataması yapılarak tebliğ edilir ve ilgili kadroda göreve başlaması sağlanır.

 

3- Kurumiçi Yer Değişikliği

Kurumiçi yerdeğiştirme işlemleri ilan ile gerçekleşmektedir.

2547 sayılı Kanun'un 13/b-4 maddesiyle kurumiçi yer değişikliği kişinin talebi, birim teklifi ve Rektörlüğün onayı ile yapılır.

 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, OKUTMAN, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, UZMAN ATANMA ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki şartlar, Yükseköğretim Kurulu Mevzuatı ve Kurul Kararları ve 31.07.2008 tarihinde yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik doğrultusunda Öğretim Elemanı Kadroları İlanı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının internet sitesinde yayımlanır.

 

 

DERECE DEĞİŞİKLİĞİ

İletişim Telefon: 0 (258) 296 22 62

İŞ TÜRÜ

TAHMİNİ İŞLEM SÜRESİ

Birimlerde personelin durumuna uygun boş kadro varsa Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına derece değişikliği talebinde bulunulur ve uygun görüldüğü takdirde Rektörlük onayı ile belirli zaman aralıklarında derece değişikliği yapılır.

Eğer durumuna uygun boş kadro yok ise Mayıs ayında planlama yapılır ve Devlet Personel Başkanlığı'na talep bildirilir. Kasım-Aralık ayında Resmi Gazetede yayımlanır. Mali yıl içindeki derece değişikliği Ocak ayı içinde onaylanır.

1-6 ay

 

 

 

AKADEMİK İLANI

İletişim Telefon: 0 (258) 296 22 62

 

Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi

İŞ TÜRÜ

TAHMİNİ İŞLEM SÜRESİ

Öğretim Elemanları için (öğretim görevlisi, araştırma görevlisi) Açıktan, Naklen ve Yeniden atamalarda 31 Temmuz 2008'de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik koşulları geçerlidir.

İlanlar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının internet sitesinde yayımlanır.

İstenen Belgeler:

 

1- Öğretim Elemanı Başvuru Formu (Form 2)

2- ALES Belgesi ve Yabancı Dil Sınavı Belgesi*

3- Özgeçmiş

4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5- Fotoğraf (1 adet)

6- Diploma Suretleri ** (yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge), (Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılması veya Noter Onaylı olması gereklidir. Onaysız belgeler geçersiz kabul edilir.)

7- Lisans Not Durum Belgesi (transkript), (Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılması veya Noter Onaylı olması gereklidir. Onaysız belgeler geçersiz kabul edilir.)

8- Askerlik Belgesi **

9- Varsa bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya

 

* Meslek Yüksekokulları yabancı dilden muaf olup, Meslek Yüksekokulu başvurularında yabancı dil sınav sonuç belgesi istenmemektedir.

 

** Askerlik Belgesi ve Diplomaların başvuru sırasında "E-Devlet" çıktısı kabul edilmekte olup, Atanmaya Hak Kazananların bu belgelerin aslı veya aslı gibidir veya noter onaylı suretlerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

            Ön Değerlendirme ve Değerlendirme Sonuçları ilanda belirtilen tarihlerde Personel Daire Başkanlığı internet sitesinde ilan edilir.

 

            Atanmaya hak kazanan adayların Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması yapıldıktan sonra (kurum içi atamalarda eşdeğer yapılır) ataması yapılarak tebligat için ilgili birime gönderilir. İlgili birim kişiyi göreve başlatır ve Personel Daire Başkanlığına bildirir. Personel Daire Başkanlığı tarafından Pusula Bilgi Sistemine kayıt yapılır ve kimlik kartı basılır. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından kişi maili oluşturulur ve ilgili Başkanlıktan bilgi alınabilir.

 

Başvuru Süresi: 15 gün

 

Ön Değerlendirme Açıklama:

5-10 gün

 

Değerlendirme Sonucu Açıklama:

5-10 gün

 

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Süresi: 1-2 ay

 

Atama Süresi:

5-10 gün

 

 

Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi

İŞ TÜRÜ

TAHMİNİ İŞLEM SÜRESİ

Öğretim Üyeleri için (profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi) ilan ve atama işlemleri 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğine göre ilanla yapılmaktadır.

 

-          Profesör ve Doçent başvuru işlemleri Personel Daire Başkanlığı,

-          Doktor Öğretim üyesi başvuru işlemleri ilgili Fakülte Dekanlıkları ve Yüksekokul Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir.

Üniversitemizce çıkılan ilanlarda öğretim üyesi kadrolarına (profesör, doçent, doktor öğretim üyesi) başvurmak isteyenlerin öncelikle Üniversitemiz Akademik Değerlendirme yönergesi uyarınca Akademik Değerlendirme Kuruluna  (http://www.pau.edu.tr/adk/tr Tel: 0 258 296 18 08) başvurmaları gerekmektedir.

 

İstenen belgeler:

 

Profesör

1. Öğretim Üyesi Başvuru Formu

2. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

3. Askerlik Belgesi

4. 6 (altı) adet dosya (Akademik Değerlendirme Belgesi, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, bilimsel yayınları, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icralar ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmaları, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkıları) *Adaylar, bu başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterir.

 

Doçent

1. Öğretim Üyesi Başvuru Formu

2. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

3. Askerlik Belgesi

4. 4 (dört) adet dosya (Akademik Değerlendirme Belgesi, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınları)

 

Doktor Öğretim Üyesi

1. Öğretim Üyesi Başvuru Formu

2. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

3. Askerlik Belgesi

4. 4 (dört) adet dosya (Akademik Değerlendirme Belgesi, özgeçmiş, diploma suretleri, bilim doktorluğu veya tıpta uzmanlık belgeleri onaylı sureti, yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınları)

 

            Atanmaya hak kazanan adayların Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması yapıldıktan sonra (kurum içi atamalarda eşdeğer yapılır) ataması yapılarak tebligat için ilgili birime gönderilir. İlgili birim kişiyi göreve başlatır ve Personel Daire Başkanlığına bildirir. Personel Daire Başkanlığı tarafından Pusula Bilgi Sistemine kayıt yapılır ve kimlik kartı basılır. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından kişi maili oluşturulur ve ilgili Başkanlıktan bilgi alınabilir.

 

            Görev süresi biten Doktor Öğretim Üyesi ilgili Yönetim Kurulunun uygun görüşü üzerine Rektör tarafından yeniden atanabilir.

Başvuru Süresi: 15 gün

 

Jürilere Dosya Gönderimi:

5-7 gün

 

Jüriler tarafından değerlendirme

Profesör: 2 ay

Doçent: 1 ay

 

Güvenlik Araştırması ve Arşiv Araştırması Süresi: 1-2 ay

 

Atama Süresi:

5-10 gün

 

 

Duyurular Tümünü Gör