Personel Daire Başkanlığı

Menü

 

PASAPORT

'YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT'DAN NASIL FAYDALANABİLİRİM?

 

Yeşil (Hususi) pasaporttan faydalanabilmek için akademik veya idari kadroların 1.,2., ve 3. derecesinde çalışıyor olmak ve personelin derecesini ilgili şube müdüründen öğrenmesi gerekir. Bu kadroda çalışanların şahsen Personel Daire Başkanlığı'na aşağıdaki belgelerle birlikte başvurmaları gerekmektedir.

(Personel Daire Başkanlığı Akademik Şube Müdürlüğüne başvurulacaktır.)
Telefon : 2263 / 1958

 

Gerekli Belgeler:

Dilekçe (Kadro derecesi, ikametgah adresi belirtilerek Personel Daire Başkanlığı'nda yazılabilir.)

Nüfus Cüzdanı arkalı önlü fotokopisi (T.C. Kimlik Numarası olmayan Nüfus Cüzdanları değiştirilecek)

Pasaport müracaatında bulunanlara ait 4'er adet biyometrik fotoğraf (Fotoğraflar Aynı Olacak.)

 

'GRİ (HİZMET) PASAPORT'DAN NASIL FAYDALANABİLİRİM?

Gri (Hizmet) pasaporttan faydalanabilmek için akademik veya idari kadroların 1.,2., ve 3. derecesi dışında çalışıyor olmak; yurtdışı görevlendirme teklifinin birimince onaylanarak Personel Daire Başkanlığı'na gönderilmesi gerekmekte olup bu kadroda çalışanlar şahsen Personel Daire Başkanlığı'na aşağıdaki belgelerle birlikte başvurmaları gerekmektedir.

(Personel Daire Başkanlığı Akademik Şube Müdürlüğüne başvurulacaktır.)

Telefon : 2263 / 1958

 

Gerekli Belgeler:

Dilekçe (e-posta, ikametgah adresi ve telefon numarası belirtilecek)

Nüfus Cüzdanı arkalı önlü fotokopisi (T.C.Kimlik Numarası belirtilmiş olacak./T.C. Kimlik Numarası olmayan Nüfus Cüzdanları değiştirilecek)

Pasaport müracaatında bulunanlara ait 6'şar adet biyometrik fotoğraf (Fotoğraflar Aynı Olacak.)

Görev süreleri bittikten sonra Personel pasaportlarını ilgiliye teslim eder; Personel Dairesi'nce ilgili makama yazısı hazırlanır, pasaport sahibince Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilir.

 

EMEKLİ OLMAK İÇİN NE YAPMALIYIM?

 

EMEKLİ OLMAK İÇİN NE YAPMALIYIM?

 

Emeklisi dolan ve olmak isteyen personel, Personel Dairesindeki emeklilik-terfi şubesine gelerek hizmetini, ne zaman emekli olacağını hesaplatır.

 

İstenen belgeler:

Dilekçe

4 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Açık adres

 

Açıklamalar:

Emekli olmaya karar verdiğinde; emekli olacağı tarihin ve açık adresinin bulunduğu dilekçesini çalıştığı birime (1 ay önceden) verecektir. Birim üst yazıyla dilekçenin aslını da dahil belgeleri Personel Daire Başkanlığı'na gönderecektir. Rektörlük onayı alındıktan sonra ilgili, Personel Daire Başkanlığı'nda emeklilik onay formuna imza atacak. Biriminden aldığı ilişik kesme formunu doldurtacak ve ayrılırken kimlik belgesi beraber birimine teslim edecektir.

Emeklilik işlemleri emekli olduğu tarih itibariyle en geç 1 ay içinde Emekli Sandığı tarafından sonuçlandırılmaktadır.(maaş bağlanmaktadır). İlgililerin maddi olarak mağdur olmamaları için o ayın 16'sı itibariyle emekliye ayrılmaları tavsiye edilmektedir.

 

NOT: Emekli olan personel, ikametgah adresini neresi belirtirse belirtsin sürekli görev yolluğunun ücreti sabit olarak ödenmektedir.

 

Telefon :2255 / 2256 / 2257

 

SSK, BAĞ-KUR HİZMET BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİ

İstenen Belgeler:

Dilekçe

Nufus cüzdanı fotokopisi

Evlilik cüzdanı fotokopisi (SSK veya Bağ-Kur'lu olarak çalışırken bekar olup sonradan evlenenler için)

Çalışma belgesi (Aslı)

-Halen çalışmakta olduğu kadrosu ile sigortalı olarak çalıştığı ünvanı aynı olanlar (Hemşire, ebe, teknisyen gibi) sigortalı olarak çalıştığı işyerlerinden çalışma tarihlerini ve unvanını belirten çalışma belgesi getirecek.

 

Açıklamalar:

SSK ve Bağ-Kur'a tabi hizmetlerin Emekli Sandığı hizmetleri ile birleştirilmesini isteyen personel en son çalıştığı ili ve sigorta numarasını dilekçesinde belirtecek ve çalıştığı birime verecektir. Birim üst yazıyla dilekçenin aslını da dahil istenen belgeleri Personel Daire Başkanlığı'na gönderecektir.

 

ÖĞRENİM DEĞERLENDİRMELERİ

İstenen belgeler:

Dilekçe

Diploma Fotokopisi (aslı gibidir onaylı)

Açıklamalar:

Bir üst öğrenimi bitirenler dilekçe ile çalıştığı birime başvuracak. Birim üst yazı ekinde ilgilinin dilekçesinin aslını ve diploma fotokopisini (aslı gibidir onaylı) Personel Daire Başkanlığı'na gönderecektir.

 

MAAŞ-TAHAKKUK HİZMETLERİ

A- İşlemler:

O ay maaş yapılacak personelin terfileri emeklilik terfi şubesinden gelir ve personelin terfileri girilir. O ay için personelin ne değişikliği olduysa Örneğin(çocuğunun doğumu veya ölümü, personelin evlenmesi, ölümü eşinin çalışıp çalışmadığı, okul bitirmesi, sendika üyesi olması, özel sigorta kesintisinin olması, unvan değişikliği, icra, nafaka kesintileri , eczane kesintileri, lojman kirası kesintileri vb.)hepsi maaş programına girilir.

Eczane kesintileri Tedavi Tahakkuk Şubesinden gelen kesinti listelerine göre girilir.

İcra, nafaka kesintileri icra dairelerinden gelen yazılara göre girilir.

Personelin evlenmesi, çocuğunun doğması veya eşinin çalışmaya başlaması ya da işten çıkması durumlarında personele Aile Bildirimi Formu doldurtulur ve değişikliği buna göre girilir.

Lojman kiraları her ay Milli Emlak Genel Tebliğindeki rakamlara göre hesaplanarak giriş yapılır.

Personelin ölmesi, eşinin veya çocuğunun ölümü halinde de ölüm yardımı ödeneği verilir.

Okul bitirme durumunda okulu bitirdiğine dair onayı gelir ve değişikliği yapılır.

Unvan değişikliğinde de onunla ilgili Atama kararnamesi gelir ve değişiklik yapılır.

Hangi sendikaya üye olmuşsa o sendika tarafından gönderilen sendikaya üyelik formlarına göre değişiklik yapılır.

Özel sigorta kesintisi personelin getirdiği tahsilat makbuzlarına göre giriş yapılır.

Vergi matrahları Paüsemden ve Spor Bilimleri ve Teknoloji Yüksekokulundan gelen vergi matrahı listesine göre giriş yapılır. Ayrıca her fakülte, yüksekokul ve enstitü ödedikleri ders ücreti ve fazla mesaiden kaynaklanan vergi matrahlarını da başkanlığımıza gelerek giriş yaparlar. Hastanenin döner sermayeden kaynaklanan vergi matrahları ise mail yoluyla maaş programına aktarılır.

Personelin askere gitmesi, ücretsiz izine ayrılması, emekliye ayrılması, görev süresinin sona ermesi vb. nedenlerle görevden ayrılması durumlarında personelin görevden ayrılmayla ilgili yazısı ilgili birimden gelir ve programda personel çıkışları bölümüne kaydedilerek personel maaştan düşülür.

Personelin birim değişikliği, gelen yazısına göre yapılır.

 

B- Maaş Çıktıları:

 

Bordro Raporu

Nakit Fişi

Toplu Eczane Listesi

Personel Bildirimi Raporu

Aylık Raporlar

Banka Listesi

Vergi İade Bordrosu

 

Bütün bu değişiklikler yapıldıktan sonra personelin toplu halde programdan maaşları hesaplanır ve maaş bordroları, banka listeleri, icmal(toplu liste), nakit fişi, toplu eczane listeleri, personel bildirim raporu, bütçe geliri listesi, sendika listesi, görev tazminatı listesi, icra, nafaka listesi çıkartılır ve ilgili birimlere imzalattırılarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ödenmesi için gönderilir.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı kontrolleri bitirdikten sonra bankayla yapılan anlaşmaya göre 2 gün önce parayı bankaya gönderir ve her ayın 15'inde personelin hesabına maaşları yatar.

 

C- Maaş Farkları

Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında verilen zamlardan oluşan 14 günlük farklar ile yıl içerisinde değişik nedenlerle (enflasyon farkı vb.) verilen zamlardan oluşan farkların hesaplanmasıdır. Normal maaş işlemlerinde yapılan pek çok işlem burada tekrarlanmaktadır.

 

D- Kısıtlı Maaş İşlemleri

Personelin ayın 15'inden sonra gelmesi ya da gitmesi durumunda yapılan maaşlardır. Gün hesabına göre yapılıp ay sonunda ödenir. Emekli sandığı kesintisi bu maaşlarda yapılmaz.

 

E- Sözleşmeli Personel ve İşçi Maaşları

Sözleşmeli personelin (4/B) maaşları her ayın 15'inde peşin ödenir. İşçi maaşları ise çalıştıktan sonra ödenir.

 

F- Yurtdışı Maaşları

2547 Sayılı kanunun 33. maddesine göre yüksek lisans veya doktora yapmak üzere yurtdışına gönderilen araştırma görevlilerine verilen maaşlardır. Her ayın ilk günü ödeme yapılır.

 

ATAMA İŞLEMLERİ

Öğretim Elemanları için (öğretim görevlisi, okutman, uzman, araştırma görevlisi) Açıktan, Naklen ve Yeniden atamalarda 31 Temmuz 2008'de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik koşulları geçerlidir.

Öğretim Üyeleri için (profesör, doçent ve yardımcı doçent) atama işlemleri ilanla yapılmaktadır.

 

1- Kurumlararası Atama İşlemleri

(Ayrılan)

Naklen ayrılma talebinde bulunan personelin ilgili kurumdan gelen yazısı(istek yazısı) Personel Daire Başkalığı'nca değerlendirir.

Muvafakati istenen personelin görev yaptığı biriminin görüşü alınır.

Birimince uygun görülmesi halinde istenilen (hizmet belgesi ve sicil raporları vb.)ekler hazırlanarak muvafakati verilmek üzere Rektörlük Makamına sunulur

Muvafakat yazısı ilgili kuruma gönderilir.

İlgili kurumdan gelen atandığını (Atama Onayı) gösterir belgeler; görev yaptığı birime gönderilir.

İlgili birim personele tebliğ ederek ilişiğini keser; Personel Dairesi'ne görevden ayrılış tarihini bildiren yazı ekinde (Sağlık Karnesi Maaş Nakli ve Kuruma ait kimlik) belgelerini Personel Dairesi'ne bildirilir.

Kadro şubesi ayrılışı yapılan personelin evraklarını ilgili şubeleri bildirir.

Şahsi dosyasının gönderilmesi ile ilgili evraklar arşiv şubesine verilir.

Naklen ayrılması uygun görülmeyen personel hakkında nakil gidilmek istenen kuruma bilgi verilir.

(Atanan)

Akademik personel atama işlemleri ilan ile gerçekleşmektedir. Üniversitemizce çıkılan ilanlarda öğretim üyesi kadrolarına (profesör, doçent, yardımcı doçent) başvurmak isteyenlerin öncelikle Üniversitemiz Akademik Değerlendirme önergesi uyarınca Akademik Değerlendirme Kurulundan belge almış olmaları gerekmektedir.

Üniversitemize gelmek üzere müracaat edenler dilekçe ile müracaat eder.

Müracaatı Personel Dairesince kadro durumlarına göre incelenir ve değerlendirilir.

İhtiyaca binaen ilgili birimlerden görüş alınır.

Uygun görülen personelin kurumundan muvafakati istenir.

Muvafakatı verilen personelin durumu değerlendirilerek atanmak üzere Rektörlük Makamına sunulur ve şahsi dosyası istenir.

İlgili Kuruma İlişiğini kesmek üzere Atama Onayı gönderilir.

Naklen gelen personelin Maaş Nakli alınarak, görev yapacağı birimde göreve başlatılır.

2- Unvan Değişikliği

Akademik personel öğretim üyeleri ve öğretim elemanlarının unvan değişiklikleri ilan ile gerçekleşmektedir.

Birimlerde görev yapan personellerin eğitim durumları ve birimlerin teklifleri dikkate alınarak çalışan personelin unvan değişikliği için değerlendirilir.

Personel Dairesince, ihtiyaca hitaben kadro ilan cetvelleri hazırlanarak birimlere duyurulur.

Personel çalıştığı birime mracaat eder

Birim, müracaat eden personelin evraklarını gizlilik içinde Personel Daire Başkanlığı'na gönderilir

Değerlendirilen dilekçeler, yazılı sınava tabi tutulmak üzere ilgili birimlere gönderilir.

ÖSYM'ce sınav yapılır.

En yüksek puan alan personelin ataması yapılarak tebliğ edilir ve ilgili kadroda göreve başlaması sağlanır.

3- Kurumiçi Yer Değişikliği

Kurumiçi yerdeğiştirme işlemleri ilan ile gerçekleşmektedir.

2547 sayılı Kanun'un 13/b-4 maddesiyle kurumiçi yer değişikliği kişinin talebi, birim teklifi ve Rektörlüğün onayı ile yapılır.

4- Derece Değişikliği

Birimlerde personelin durumuna uygun boş kadro varsa Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına derece değişikliği talebinde bulunulur ve uygun görüldüğü takdirde Rektörlük onayı ile belirli zaman aralıklarında derece değişikliği yapılır. Eğer durumuna uygun boş kadro yok ise Mayıs ayında planlama yapılır ve Devlet Personel Başkanlığı'na talep bildirilir. Kasım-Aralık ayında Resmi Gazetede yayımlanır. Mali yıl içindeki derece değişikliği Ocak ayı içinde onaylanır.

 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, OKUTMAN, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, UZMAN ATANMA ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki şartlar, Yükseköğretim Kurulu Mevzuatı ve Kurul Kararları ve 31.07.2008 tarihinde yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik doğrultusunda Öğretim Elemanı Kadroları İlanı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının internet sitesinde yayımlanır.

 

Duyurular Tümünü Gör