Personel Daire Başkanlığı

Menü

EMEKLİ OLMAK İÇİN NE YAPMALIYIM?

 

EMEKLİ OLMAK İÇİN NE YAPMALIYIM?

 

Emeklisi dolan ve olmak isteyen personel, Personel Dairesindeki emeklilik-terfi şubesine gelerek hizmetini, ne zaman emekli olacağını hesaplatır.

 

İstenen belgeler:

Dilekçe

4 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Açık adres

 

Açıklamalar:

Emekli olmaya karar verdiğinde; emekli olacağı tarihin ve açık adresinin bulunduğu dilekçesini çalıştığı birime (1 ay önceden) verecektir. Birim üst yazıyla dilekçenin aslını da dahil belgeleri Personel Daire Başkanlığı'na gönderecektir. Rektörlük onayı alındıktan sonra ilgili, Personel Daire Başkanlığı'nda emeklilik onay formuna imza atacak. Biriminden aldığı ilişik kesme formunu doldurtacak ve ayrılırken kimlik belgesi beraber birimine teslim edecektir.

Emeklilik işlemleri emekli olduğu tarih itibariyle en geç 1 ay içinde Emekli Sandığı tarafından sonuçlandırılmaktadır.(maaş bağlanmaktadır). İlgililerin maddi olarak mağdur olmamaları için o ayın 16'sı itibariyle emekliye ayrılmaları tavsiye edilmektedir.

 

NOT: Emekli olan personel, ikametgah adresini neresi belirtirse belirtsin sürekli görev yolluğunun ücreti sabit olarak ödenmektedir.

 

Telefon :2255 / 2256 / 2257

 

SSK, BAĞ-KUR HİZMET BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİ

İstenen Belgeler:

Dilekçe

Nufus cüzdanı fotokopisi

Evlilik cüzdanı fotokopisi (SSK veya Bağ-Kur'lu olarak çalışırken bekar olup sonradan evlenenler için)

Çalışma belgesi (Aslı)

-Halen çalışmakta olduğu kadrosu ile sigortalı olarak çalıştığı ünvanı aynı olanlar (Hemşire, ebe, teknisyen gibi) sigortalı olarak çalıştığı işyerlerinden çalışma tarihlerini ve unvanını belirten çalışma belgesi getirecek.

 

Açıklamalar:

SSK ve Bağ-Kur'a tabi hizmetlerin Emekli Sandığı hizmetleri ile birleştirilmesini isteyen personel en son çalıştığı ili ve sigorta numarasını dilekçesinde belirtecek ve çalıştığı birime verecektir. Birim üst yazıyla dilekçenin aslını da dahil istenen belgeleri Personel Daire Başkanlığı'na gönderecektir.

 

ÖĞRENİM DEĞERLENDİRMELERİ

İstenen belgeler:

Dilekçe

Diploma Fotokopisi (aslı gibidir onaylı)

Açıklamalar:

Bir üst öğrenimi bitirenler dilekçe ile çalıştığı birime başvuracak. Birim üst yazı ekinde ilgilinin dilekçesinin aslını ve diploma fotokopisini (aslı gibidir onaylı) Personel Daire Başkanlığı'na gönderecektir.

 

 

ATAMA İŞLEMLERİ

Öğretim Elemanları için (öğretim görevlisi, okutman, uzman, araştırma görevlisi) Açıktan, Naklen ve Yeniden atamalarda 31 Temmuz 2008'de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik koşulları geçerlidir.

Öğretim Üyeleri için (profesör, doçent ve yardımcı doçent) atama işlemleri ilanla yapılmaktadır.

 

1- Kurumlararası Atama İşlemleri

(Ayrılan)

Naklen ayrılma talebinde bulunan personelin ilgili kurumdan gelen yazısı(istek yazısı) Personel Daire Başkalığı'nca değerlendirir.

Muvafakati istenen personelin görev yaptığı biriminin görüşü alınır.

Birimince uygun görülmesi halinde istenilen (hizmet belgesi ve sicil raporları vb.)ekler hazırlanarak muvafakati verilmek üzere Rektörlük Makamına sunulur

Muvafakat yazısı ilgili kuruma gönderilir.

İlgili kurumdan gelen atandığını (Atama Onayı) gösterir belgeler; görev yaptığı birime gönderilir.

İlgili birim personele tebliğ ederek ilişiğini keser; Personel Dairesi'ne görevden ayrılış tarihini bildiren yazı ekinde (Sağlık Karnesi Maaş Nakli ve Kuruma ait kimlik) belgelerini Personel Dairesi'ne bildirilir.

Kadro şubesi ayrılışı yapılan personelin evraklarını ilgili şubeleri bildirir.

Şahsi dosyasının gönderilmesi ile ilgili evraklar arşiv şubesine verilir.

Naklen ayrılması uygun görülmeyen personel hakkında nakil gidilmek istenen kuruma bilgi verilir.

(Atanan)

Akademik personel atama işlemleri ilan ile gerçekleşmektedir. Üniversitemizce çıkılan ilanlarda öğretim üyesi kadrolarına (profesör, doçent, yardımcı doçent) başvurmak isteyenlerin öncelikle Üniversitemiz Akademik Değerlendirme önergesi uyarınca Akademik Değerlendirme Kurulundan belge almış olmaları gerekmektedir.

Üniversitemize gelmek üzere müracaat edenler dilekçe ile müracaat eder.

Müracaatı Personel Dairesince kadro durumlarına göre incelenir ve değerlendirilir.

İhtiyaca binaen ilgili birimlerden görüş alınır.

Uygun görülen personelin kurumundan muvafakati istenir.

Muvafakatı verilen personelin durumu değerlendirilerek atanmak üzere Rektörlük Makamına sunulur ve şahsi dosyası istenir.

İlgili Kuruma İlişiğini kesmek üzere Atama Onayı gönderilir.

Naklen gelen personelin Maaş Nakli alınarak, görev yapacağı birimde göreve başlatılır.

2- Unvan Değişikliği

Akademik personel öğretim üyeleri ve öğretim elemanlarının unvan değişiklikleri ilan ile gerçekleşmektedir.

Birimlerde görev yapan personellerin eğitim durumları ve birimlerin teklifleri dikkate alınarak çalışan personelin unvan değişikliği için değerlendirilir.

Personel Dairesince, ihtiyaca hitaben kadro ilan cetvelleri hazırlanarak birimlere duyurulur.

Personel çalıştığı birime mracaat eder

Birim, müracaat eden personelin evraklarını gizlilik içinde Personel Daire Başkanlığı'na gönderilir

Değerlendirilen dilekçeler, yazılı sınava tabi tutulmak üzere ilgili birimlere gönderilir.

ÖSYM'ce sınav yapılır.

En yüksek puan alan personelin ataması yapılarak tebliğ edilir ve ilgili kadroda göreve başlaması sağlanır.

3- Kurumiçi Yer Değişikliği

Kurumiçi yerdeğiştirme işlemleri ilan ile gerçekleşmektedir.

2547 sayılı Kanun'un 13/b-4 maddesiyle kurumiçi yer değişikliği kişinin talebi, birim teklifi ve Rektörlüğün onayı ile yapılır.

4- Derece Değişikliği

Birimlerde personelin durumuna uygun boş kadro varsa Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına derece değişikliği talebinde bulunulur ve uygun görüldüğü takdirde Rektörlük onayı ile belirli zaman aralıklarında derece değişikliği yapılır. Eğer durumuna uygun boş kadro yok ise Mayıs ayında planlama yapılır ve Devlet Personel Başkanlığı'na talep bildirilir. Kasım-Aralık ayında Resmi Gazetede yayımlanır. Mali yıl içindeki derece değişikliği Ocak ayı içinde onaylanır.

 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, OKUTMAN, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, UZMAN ATANMA ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki şartlar, Yükseköğretim Kurulu Mevzuatı ve Kurul Kararları ve 31.07.2008 tarihinde yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik doğrultusunda Öğretim Elemanı Kadroları İlanı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının internet sitesinde yayımlanır.

 

Duyurular Tümünü Gör