Personel Daire Başkanlığı

Menü

KURULUŞ

Personel Daire Başkanlığı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Yönetim Örgütleri başlıklı 51. maddesine göre kurulan bir idari teşkilattır.

 

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (124 sayılı KHK)'nin 29. maddesine göre Personel Daire Başkanlığı'nın görevleri şunlardır.

 1. Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak,
 2. Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri yapmak,
 3. İdari personelin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,
 4. Verilecek benzeri görevleri yapmak.

 

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ

 • Akademik Personel Şube Müdürlüğü
 • İdari Personel Şube Müdürlüğü
 • Terfi - Emeklilik Şube Müdürlüğü
 • Personel Şube Müdürlüğü
 • Sicil - Disiplin Ve Eğitim Şube Müdürlüğü
 • Maaş - Tahakkuk Şube Müdürlüğü

 

MİSYONUMUZ

Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığı 2547 Sayılı Kanunun Yönetim Örgütleri başlıklı 51. maddesine göre kurulan idari bir teşkilattır.

Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikaları ile ilgili çalışmalar yapmak, personel sistemlerinin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak, personelin atama, özlük, sağlık, izin, sicil, kadro, emeklilik ve tahakkuk (maaş) işleri ile ilgili işlemlerini gerçekleştirmekle görevlendirilmiştir.

Üniversite genelinde Fakülte, Yüksekokul, Enstitülerde yer alan personeli bilgilendirmek ve yol göstermek, süratli, doğru, verimli, düzenli, uyumlu ve koordineli hizmet sunmak insan odaklı bir anlayışla mutlu çalışanlarla mutlu bir topluma ulaşmak amacını taşımaktadır.

 

VİZYONUMUZ

 • Üniversitemizde görevli tüm birimlerin insan gücü planlamasını yapmak,
 • Personelin performans kriterleri içerisinde çalışmalarını değerlendirmek,
 • Hizmet içi eğitim programları düzenleyerek personelin daha verimli çalışmasını temin etmek.
 • Teknolojik gelişmelerden yararlanarak E-devlet projesi kapsamında personelimiz ile bakmakla yükümlü bulundukları kişilere ait tüm bilgileri bilgisayar ortamına aktarmak ve personelin kendisiyle ilgili bilgileri elektronik ortamda takip edebilmelerini sağlamak,
 • Bilgisayar ortamına aktarılan bu bilgilerle yönetimin önünü açarak, kısa ve uzun vadeli planlar yapılmasına imkan sağlamak,
 • Üniversitemizin, araştıran, öğrenen, öğrendiğini uygulayan, sorunları çözen, paylaşan, üreten, kendini geliştirmiş, çalışanları mutlu bir üniversite olmasını sağlamak,

Duyurular Tümünü Gör