Personel Daire Başkanlığı

Menü

Şube Müdürü:

Aziz YÜZER

296 1953

Personel:

Necmettin KÖYLÜ

296 1958

Naci TERCAN

296 2263

Esra GÜLSEVER

296 2262

Dilek ÖZCAN

296 2252
 

 İsmail Kaan HAÇAN

296 2214

 

Akademik Personel Şube Müdürlüğü akademik personelle ilgili aşağıdaki işlemleri yürütmekten sorumludur.

 • Kadro yönetimi (Tahsis, aktarma, kullanım izni)
 • Akademik ilan
 • Atanma işlemleri
 • Öğretim elemanlarının atanmaları (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent...)
 • Tıpta uzmanlık eğitimi, yandal eğitimi yapan ve Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında Araştırma Görevlilerinin İşlemleri
 • Yabancı uyruklu öğretim elemanları ile ilgili işlemler
 • Lisansüstü eğitim yapan Arş.Gör. İşlemleri (33, 35, 50/d, ÖYP)
 • 2547 sayılı Kanunun 31, 32, 33/a, 33/e maddeleri uyarınca görev süresi uzatmaları (Form 18)
 • Mecburi hizmet işlemleri (1416 S.K. 33/35 Md. PAÜ ve diğer üniversiteler)
 • Görevlendirme işlemleri (13/b-4, 35, 33)
 • Pasaport işlemleri (Hizmet (Gri), Hususi (Yeşil))
 • Bilgi ve izleme formlarının hazırlanıp ilgili kurumlara gönderilmesi
 • Her yıl Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayımlanan akademik takvim doğrultusunda aylık olarak, ay sonu itibariyle atanan-ayrılan değişiklik formlarını Y.Ö.K. Başkanlığına bildirmek
 • Her üç ayda bir atanan-ayrılan değişiklik formlarını Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına bildirmek,
 • Her yıl Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında İnternet (BUMKO) ağı üzerinden Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne bildirmek,
 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının akademik takvimi paralelinde, yıllık çalışma takviminin hazırlanması,

 

YABANCI UYRUKLU SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

1)                  Alınacak yabancı Uyruklu kişinin özgeçmişi, yayınlarının, diploma ve diğer belgeleri ve pasaport fotokopisi kimlik kartı bilgilerinin olduğu şahsi dosyası ile çalışmak istediği birime dilekçe ile başvuru yapması.

2)                  Kabul edilen başvurunun birim Yönetim Kurulu’nda görüşülerek ( eşdeğer pozisyondaki kadrolu öğretim elemanının ücretini geçmeyecek ) verilecek Brüt ücretinin belirlenerek Yabancı Uyruklu Kimlik Bilgi formu-Yabancı Uyruklu Bilgi Derleme Formu doldurtularak 2 fotoğraf ile Rektörlüğe sunulması.

3)                  Yabancı Uyruklu Komisyonunda görüşülerek kabul edilmesi

4)                  Komisyondan çıkan karara göre Üniversite Yönetim Kuruluna sunulması

5)                  Yönetim Kurulundan çıkan karar ve dosya ile birlikte Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yazılması.

6)                  YÖK. Yürütme Kurulu Kararına göre kişinin belirlenen ( çalışma belgesi ) için ücret yatırıp, hazırlanan Tip Sözleşmesini imzalaması, yatırılan ücreti gösteren dekontların Rektörlüğe teslimi

7)                  Birime Başlaması için yazının yazılması.

8)                  Biriminde işe başlama ve Üniversite Kimlik Kartı Basımı için yazının gönderilmesi.

9)                  Dekontların YÖK’e gönderimi ve çalışma izin kartının basılması

10)              Sözleşme yenilenecekse Süre Bitimine 2 ay kala 1-2. maddelerdeki belgeler hazırlanarak Rektörlüğe gönderilmesi gerekmektedir.

Duyurular Tümünü Gör