Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

  Doç. Dr. Hülya ŞAHİN BALTACI

(Anabilim Dalı Başkanı) 

Akademik Özgeçmiş (PAU-AKBİS) Lisans:

 Hacettepe Üniversitesi Psikoloji

Yüksek Lisans:

 Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Doktora:

 Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Çalışma/Araştırma Alanı:

 Kişilerarası Etkili İletişim, Duygusal Zeka, Okul Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Etkililiği

Tel (Ofis):

 0 (258) 296 11 48 

E-posta:

 hbaltaci@pau.edu.tr

Web/Social:

 

  Prof. Dr. Erdinç DURU


Akademik Özgeçmiş (PAU - AKBİS)

 

Lisans:

 Dokuz Eylül Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Yüksek Lisans:

 Dokuz Eylül Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Doktora:

 Dokuz Eylül Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Çalışma/Araştırma Alanı:

 Sosyal Bağlılık, Aidiyet, Aile ve Sistem Yaklaşımları

Tel (Ofis):

 0 (258) 296 10 54 

E-posta:

 eduru@pau.edu.tr

Web/Social:

 Prof. Dr. Asım ÇİVİTCİ


Akademik Özgeçmiş (PAU-AKBİS) 

Lisans:

 Gazi Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Yüksek Lisans:

 Gazi Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Doktora:

 Gazi Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Çalışma/Araştırma Alanı:

Akılcı Duygusal Eğitim, Çocuk ve Ergenlerde Mantıkdışı İnançlar, Öğrenci Yaşam Doyumu, Okul Kapsamlı PDR Programları

Tel (Ofis):

 0 (258) 296 10 55 

E-posta:

 acivitci@pau.edu.tr

Web/Social:

 
 Doç. Dr. Necla ACUN KAPIKIRAN


Akademik Özgeçmiş (PAU-AKBİS) 

Lisans:

 Ankara Üniversitesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler

Yüksek Lisans:

 Dokuz Eylül Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Doktora:

 Dokuz Eylül Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Çalışma/Araştırma Alanı:

 Olumlu Sosyal Davranışlar, Empatik Eğilim, Öznel ve Psikolojik İyi Oluş

Tel (Ofis):

 0 (258) 296 10 49 

E-posta:

 nkkiran@pau.edu.tr

Web/Social:

 
 Doç. Dr. Nazmiye ÇİVİTCİ


 Akademik Özgeçmiş (PAU-AKBİS) Lisans:

 İnönü Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Yüksek Lisans:

 İnönü Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Doktora:

 Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Çalışma/Araştırma Alanı:

  Okul Öfkesi, Algılanan Sosyal Destek, Yalnızlık, Yaşam Doyumu 

Tel (Ofis):

 0 (258) 296 10 56 

E-posta:

 ncivitci@pau.edu.tr

Web/Social:

 
 Doç. Dr. Şahin KAPIKIRAN


Akademik Özgeçmiş (PAU-AKBİS) Lisans:

 Ankara Üniversitesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler

Yüksek Lisans:

 Dokuz Eylül Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Doktora:

 Dokuz Eylül Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Çalışma/Araştırma Alanı:

 Başarı Yönelimi, Yalnızlık, Yaşam Doyumu, Koşulsuz Kendini Kabul, Aile ve Sistem Yaklaşımları

Tel (Ofis):

 0 (258) 296 10 54 

E-posta:

 skkiran@pau.edu.tr

Web/Social:

 

  Doç. Dr. Sevgi ÖZGÜNGÖR


Akademik Özgeçmiş (PAU-AKBİS) 

 

Lisans:

 Hacettepe Üniversitesi Psikoloji

Yüksek Lisans:

 University of Nebraska in Lincoln - Eğitim Psikolojisi

Doktora: 

 University of Maryland at College Park - İnsan Gelişimi ve Öğretimi

Çalışma/Araştırma Alanı:

 Akademik Güdülenme, Başarı, Bireysel Farklılıkların  Motivasyona Etkisi, Kimlik Gelişimi, Öğretim Elemanının  Niteliğine İlişkin Öğrenci Algısı

E-posta:   sozgungor@pau.edu.tr

Tel (Ofis):

 0 (258) 296 10 51 

  Doç. Dr. Murat BALKIS


Akademik Özgeçmiş (PAU-AKBİS) 

 


Lisans:

 Dokuz Eylül Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Yüksek Lisans:

 Dokuz Eylül Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Doktora:

 Dokuz Eylül Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Çalışma/Araştırma Alanı:

 Akademik Erteleme , Öğrenme Stratejileri, Düşünme Stili, Kişilik Tipleri

Tel (Ofis):

 0 (258) 296 10 58 

E-posta:

 mbalkis@pau.edu.tr

Web/Social:

 

  Doç. Dr. Ahu ARICIOĞLU


Akademik Özgeçmiş (PAU-AKBİS) 

 


Lisans:

 Dokuz Eylül Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Yüksek Lisans:

 Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Doktora:

 Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Çalışma/Araştırma Alanı:

 Yardım Etme Stilleri, Travma Sonrası Psikolojik Danışma, Kişilerarası İlişki Tarzları, Aile ve Sistem Yaklaşımları 

Tel (Ofis):

 0 (258) 296 10 68 

E-posta:

 aaricioglu@pau.edu.tr

Web/Social:

 

 Yrd. Doç. Dr. Turgut TÜRKDOĞAN

 

Akademik Özgeçmiş (PAU-AKBİS) 

 


Lisans:

Pamukkale Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Yüksek Lisans:

 Pamukkale Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Doktora:

 Ege Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik 

Çalışma/Araştırma Alanı:

 Aile ve Sistem Yaklaşımları, Ebeveyn Kabul-Red Kuramı, Temel  Psikolojik İhtiyaçlar, İyi Oluş

Tel (Ofis):

 0 (258) 296 10 80

E-posta:

tturkdogan@pau.edu.tr

Web/Social:

 

  Öğr. Gör. Nuran Ceren GÜZEL

 

Akademik Özgeçmiş (PAU-AKBİS) 

 


Lisans:

 Gazi Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Yüksek Lisans:

 Pamukkale Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Doktora:

 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik (2015 - Devam ediyor)

Çalışma/Araştırma Alanı:

 Boşanma, Aile ve Sistem Yaklaşımları

Tel (Ofis):

 0 (258) 296 11 01

E-posta:

 ncfiyakali@pau.edu.tr

Web/Social:

 

 

 


 Arş. Gör. Yılmaz HASRET

 

Akademik Özgeçmiş (PAU-AKBİS) 

 


Lisans:

 Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Yüksek Lisans:

 Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik                  (Devam Ediyor)

Doktora:

 

Çalışma/Araştırma Alanı:

Kariyer Psikolojik Danışmanlığı, Mesleki Değerler, Kariyer Psikolojik Danışmanlığında Ölçme ve Değerlendirme

Tel (Ofis):

 0 (258) 296 12 35

E-posta:

 yilmazhasret@pau.edu.tr

Web/Social: