T.C.

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DENEY HAYVANLARI (SIÇAN-FARE-TAVŞAN) KULLANIM SERTİFİKASI (A KATEGORİSİ) PROGRAMI

24 Nisan 2018-06 Mayıs 2018, DENİZLİ

 

 

Eğitimin Amacı                  :

Bu programın amacı, deney hayvanları ile yapılacak olan bilimsel araştırma, sağlık hizmetleri uygulamaları, eğitim-öğretim ve yayın gibi temel etkinliklerde yer alacak kişilerin kullanılacak yöntem ve materyaller ile ilgili etik standartları uygulayabilecek ve etik ilkeler doğrultusunda çalışacak ehliyete sahip olmalarının sağlanmasıdır.

 

Araştırmacılara Deney Hayvanları ile (Sıçan-Fare-Tavşan) çalışırken uymaları gereken mevzuat, etik kurallar, hayvanların anatomi, fizyoloji, histolojileri ve biyokimyasal özellikleri gibi derslerin yanı sıra, hastalıkları, bakım besleme ve üremeleri ile ilgili bilgiler, temel ve özel çalışma modelleri ile denemelerde uygulanan yöntemler uygulamalı olarak verilecektir. Başarılı olanlar “A Kategorisi Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır.Kurs sonunda verilen sertifikaların geçerlilik süresi 5 yıl olacaktır.

 

Eğitimin Gün ve Saatleri :

24 Nisan 2018-06 Mayıs 2018 tarihlerinde 13 gün sürecek olan eğitim programı 40 saat teorik ve 40 saat pratik olmak üzere toplam 80 saattir. Hafta içi ve hafta sonu 08:55-18:25 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

 

Başvuru                                :

Başvurular aşağıda belirtilen adreslerde 26 Mart 2018-20 Nisan 2018 tarihlerinde alınacak olup, sonraki tarihlerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Ön Koşullar                        :

Deney hayvanları kullanım sertifika programında derslerin teorik (T) derslerin %80’ine, uygulama (U) derslerinin ise tamamına devam edilmesi zorunludur. Kursiyerlerin başarılı sayılabilmeleri için program sonunda girdikleri sınavdan 100 üzerinden en az 70 ve üzeri puan almaları gerekmektedir.

 

Kimler Katılabilir             :

Deney hayvanı kullanarak her türlü eğitim, araştırma ve uygulama yapmak isteyen veya bu programların yapılmasında deney hayvanlarına dokunarak, gözlemleyerek ve girişimde bulunarak çalışan ön lisans-lisans-lisansüstü öğrencileri, araştırmacılar ve akademik personel deney hayvanı kullanıcısı olarak kabul edilir.

 

Katılım Başvuru Belgeleri          :

  • Kayıt Formu
  • Ödeme Belgesi
  • Kimlik Fotokopisi
  • Onaylı Diploma veya Öğrenci Belgesi Fotokopisi (Ön Lisans-Lisans-Lisansüstü)
  • 1 Adet Vesikalık Fotoğraf

 

Eğitim Yeri                         :

Teorik dersler ve sınavlar Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi dersliklerinde, uygulama dersleri Pamukkale Üniversitesi Deneysel Cerrahi Uygulama ve Araştırma Merkezi (DCUAM) binasında bulunan Deney Hayvanları ve Araştırma Laboratuvarlarında yapılacaktır.

 

Deney Hayvanları             :

Fare, Sıçan, Tavşan

 

Katılımcı Sayıları              :

Katılımcı sayısı 30 (otuz) kişi ile sınırlandırılmıştır.Pamukkale Üniversitesi Personeli, Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü Öğrencileri önceliklidir.

 

Katılım Ücreti                    :

Öğrenci                                 :500,00 TL

Kurum Personeli                 :800,00 TL

Kurum Dışı Personel          :1.000,00 TL

 

Kurs Programı                   : Kurs Programı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün 30.11.2017 Tarih ve 2017/7 Sayılı Genelgesi ve 11.01.2018 Tarih ve 11605 Sayılı Yazısında Belirtilen Hususlar Esas Alınarak Hazırlanmıştır.

 


Başlangıç Tarihi : 24 NİSAN 2018 

Eğitim Yeri :TIP FAKÜLTESİ

Eğitim Süresi :  80 saat 

Katılım Ücreti                    :

Öğrenci                                 :500,00 TL

Kurum Personeli                 :800,00 TL

Kurum Dışı Personel          :1.000,00 TL

Duyurular Tümünü Gör