PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİM KURULUŞU OLARAK YETKİLENDİRİLDİ.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu kapsamında, "Bilirkişilik Yönetmeliği" 03/08/2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğe göre; adli ve idari yargı alanında yürütülen her türlü bilirkişilik faaliyetinin yapılabilmesi için, bilirkişilik yapacak kişilerin BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ almaları ve sertifika sahibi olmaları zorunluluğu getirilmiştir. Bilirkişilik Temel Eğitimi almayanlar bundan sonra bilirkişilik yapamayacaklar.

Bilirkişilik temel eğitimi, beş yıllık meslekî kıdem kazanmış kişiler tarafından alınan ve bilirkişilik faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel, teorik ve pratik bilgileri içeren bir eğitimdir. Temel eğitim, 18 saati teorik ve 6 saati uygulamalı olmak üzere en az 24 ders saatinden oluşur. Eğitimlerini tamamlayan katılımcılara temel eğitimi tamamladıklarına dair bir belge verecektir.Bilirkişilik temel eğitimine katılarak sertifika sahibi olan kişiler, Adli ve İdari Yargı Komisyon Başkanlıkları tarafından yapılan bilirkişilik ilanında belirtilen diğer şartları da sağlamaları halinde, almış oldukları sertifika ile birlikte bilirkişilik yapmak üzere başvuruda bulunabileceklerdir. 
Bundan sonra 
Bilirkişilik Temel Eğitimi almayanlar, bilirkişilik için başvuruda dahi bulunamayacaklar.


EĞİTİM İÇERİĞİ

BÖLÜM 1: YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 

 • Giriş 
 • Türk yargı teşkilatı
 • Yargısal faaliyet içinde yer alan süjeler
 • Yargılama hukukuna ilişkin temel hak ve ilkeler

BÖLÜM 2: BİLİRKİŞİNİN NİTELİKLERİ, ÖDEVLERİ VE ETİK İLKELER

 • Bilirkişinin Nitelikleri
 • Bilirkişiliğe Başvuru, Sicil ve Listeye Kayıt
 • Bilirkişinin Yetkileri ve Ödevleri ile Etik İlkeler
 • Bilirkişinin Denetimi ve Sorumluluğu

BÖLÜM 3: BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ

 • Bilirkişi İncelemesine Başvuru ve İnceleme Konusu
 • Bilirkişinin Görevlendirilmesi
 • Bilirkişi İncelemesinin Yapılması

BÖLÜM 4: RAPOR YAZIMI USUL VE ESASLARI

 • Oy ve Görüşün Sunulması
 • Bilirkişi Raporunun Teslim Edilmesi ve Değerlendirilmesi

BÖLÜM 5: UYGULAMA

Eğitim grupları 24 sayısına ulaştığında açılmaktadır. Başvuru yeterli sayıya ulaşmadığı gruplarda, adayın oluru ile farklı gruplara aktarım yapılabilmektedir. 

Eğitmenler: Dr. Öğr. Gör. Senem ERMUMCU 

Dr. Öğr. Üyesi Merda Elvan TUNCA

Eğitim Süresi : 24 Saat

Eğitim Günleri: Hafta içi : Çarşamba / Perşembe /Cuma /Cumartesi 17:10 - 23:10 (4 Gün)

Eğitim Başlangıç Tarihi :  Hafta içi 1 Grup 14 -15 - 16 - 17  Kasım 2018 

Hafta içi 2 Grup 21-22 - 23 - 24  Kasım 2018

Hafta Sonu  10 - 11 - 17 - 18 Kasım 2018 (Hafta Sonu)  Saat 10:00 /16:00

Kontenjan : 24 Kişi

Eğitim Yeri : PAÜSEM Eğitim Salonu (4. Kat 3. Nolu Sınıf)

http://bilirkisilik.adalet.gov.tr/sayfalar/bilirkisili%C4%9Fekabulevebilirkisilikbasvuru_2018.html

 

 

Başlangıç Tarihi :   Hafta İçi 1 Grup: 14 Kasım 2018

Hafta İçi 2 Grup: 21 Kasım 2018                         

Eğitim Yeri : PAÜSEM

Eğitim Süresi : 24 saat 

Eğitim Fiyatı :  600,00 TL 

 

Duyurular Tümünü Gör