SAĞLIK HUKUKU UZMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI

 

Kurs Başlangıcı:  07 EKİM 2017                              
 

Kurs Süresi: 10 Hafta / 80 Saat

Kurs Zamanları :

Hafta Sonu : Cumartesi günleri 09:00 -17:00

Kurs Ücreti
Ücret              : 2.000.00 TL (KDV Dahil)
İndirimli Ücret : 1.800.00 TL (KDV Dahil)

İndirimli Ücret : Kamu Personeli,Emeklileri,PAÜ Öğrenci ve Personelini Kapsamaktadır.

 

Kursun Amacı:

Sağlık hizmetlerinde hekim, hastane, hasta ilişkileri içerisinde her geçen gün artan ve komplike tanı ve tedavi yöntemleri ile prosedürlerle birlikte bir çok probleminde oluştuğu dikkat çekmektedir.

Sağlık hukuku başta tıbbi uygulama hataları olmak üzere tüm uygulama alanlarında problemler ve çözümlerini kapsayan bir alandır. Bilirkişilik özellikle bu alanda çok belirleyici bir rol oynamaktadır.

Sağlık hukuku konusunda bilgili, duyarlı ve prosedürleri bilen hekimler, hukukçular, sağlık personeli ve sigorta çalışanlarının bilgilendirilmesi bilinçlendirilmesi hedeflerin sertifika programında sağlık hukuk tüm boyutlarıyla ele alınarak değerlendirilecektir.

Kursa Kimler Katılabilir

Avukat, Yargı Mensupları

Tıp ve Hukuk Fakülteleri mezunları

Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencileri

Sağlık Bilimleri Fakülteleri bölümlerinin mezunları

Sigorta sektörü çalışanları

Kurs İçeriği

1. Modül: Sağlık Hukukuna Giriş

Sağlık Hukukuna Giriş


http://sahumer.net/wp-content/uploads/v11.png

Temel Hukuk Kavramları Sorumluluk Kuralları (Kusurlu Sorumluluk – Kusursuz Sorumluluk)


http://sahumer.net/wp-content/uploads/v11.png

Sağlık Hukukunun Temel Kavramları ve Kaynakları


http://sahumer.net/wp-content/uploads/v11.png

2. Modül: Sağlık Mevzuatı ve Etik

Sağlık Mevzuatı – 1 (Uluslararası/Ulusal Mevzuat)


http://sahumer.net/wp-content/uploads/v11.png

Etik ve Deontoloji Kavramları


http://sahumer.net/wp-content/uploads/v11.png

Sağlık Mevzuatı ve Tıp Etiğinin Sağlık Hukuk Açısından Yorumlanması


http://sahumer.net/wp-content/uploads/v11.png

SGK Mevzuatı ve SUT


http://sahumer.net/wp-content/uploads/v11.png

İş Sağlığı ve İş Güvenliği açısından Sağlık Hukuku


4. Modül: Sorumluluk (Sözleşmesel Hukuki ve Ceza Sorumluluğu)

Hasta– Hastane ve Hekim arası ilişkiler Ve Sözleşmesel Sorumluluk


http://sahumer.net/wp-content/uploads/v11.png

Medeni Hukuk açısından kişilik hakları, kişinin sıkı sıkıya bağlı hakları, Bedene müdahalede izin ve sözleşmeye etkisi


http://sahumer.net/wp-content/uploads/v11.png

Hasta ve Hasta Yakını Rızası ve Aydınlatılmış Onam


http://sahumer.net/wp-content/uploads/v11.pngv2

Suç ve Ceza Kavramları
Ceza Yargılaması Usul ve Esaslar, Sağlık Çalışanlarının Ceza Sorumluluğu


http://sahumer.net/wp-content/uploads/v11.pngv2

İdarenin Sorumluluğu


http://sahumer.net/wp-content/uploads/v11.png


no-video

5.Modül: Hasta Hakları, Şikâyetler ve Bilirkişilik

Hasta HaklarıHasta Haklarının İhlallerinin Sağlık Hukuku Açısından değerlendirmeHasta şikâyetlerinin (SABİM, BİMER) hukuksal yönüÖzel Sağlık Kuruluşlarında Hasta Şikâyetlerinin DeğerlendirilmesiTabip Odaları Onur Kurulları, TTB yüksek Onur Kurulu Çalışmalarının Sağlık Hukukuna katkısı, Mesleki etik kurallar, Sağlık Politikası oluşturmadaki hukuki rolleriBilirkişilik ve Ceza Hukukunda Bilirkişinin Rolü (CMK)6.Modül: Sigorta Hukuku Modülü

Sigorta Hukuku, Mevzuatı, Hastane ve Mesleki Sorumluluk Sigortası

7. Modül: Malpraktis

Tıbbi Hatalar Komplikasyon – Malpraktis ayrımı


Sağlık Hukuku açısından “Arabuluculuk”Sağlık hizmeti sunumunda meydana gelen olayların sağlık hukuku yönünden irdelenme biçimiOlgu Sunumları


8. Modül:Sağlık Hukuku Uygulama Örnekleri

Başlangıç Tarihi :  07 EKİM 2017

Eğitim Yeri : Paüsem

Eğitim Süresi :  10 Hafta / 80 Saat

Eğitim Fiyatı :  2.000 TL , indirimli ücret 1.800 TL ( İndirim Kamu Personeli, Emeklileri, PAÜ Öğrenci ve Personelini Kapsamaktadır.)


Duyurular Tümünü Gör