İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI 

EĞİTİM TANITIMI:
    İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı, ücret ve tazminatların vergilendirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği ve bordro gibi konularda işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayacak uzman personel talebi fazla olmasına rağmen, bu alanda yetişmiş az sayıda personel bulunmaktadır.
    Program, uygulamaları doğru ve süreklilik arz edecek şekilde hayata geçiren, gerek pratik gerekse teknik bilgi ve alt yapıya sahip, donanımlı ‘İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanı’ yetiştirmeyi hedeflemektedir. 

BAŞVURU ŞARTI:
 Orta öğretim, Ön lisans ve Lisans Mezunları ve öğrencileri başvuru yapabilirler.

EĞİTİM İÇERİĞİ:
Bölüm 1: İş Hukuku Uzmanlığına Giriş
Bölüm 2: Bireysel İş Hukuku (4857, 5953, 854)
Bölüm 3: İş Sözleşmesinin Kurulması, Sona Erdirilmesi, Bildirimli Fesih
Bölüm 4: İşçi ve İşverenin Haklı Nedenle Derhal Feshi

 Bölüm 5: Toplu İşçi Çıkışı, İş Güvencesi ve Feshin Hukuki Sonuçları
Bölüm 6: İhbar-Kıdem Tazminatlarının Hesaplanması
Bölüm 7: Prime Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
Bölüm 8: Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları
Bölüm 9: 4-1/B (Bağ-Kur) Sigortalılarına İlişkin Uygulamalar

Bölüm 10: 5510 Sayılı Kanunda Borçlanmalar ve Hizmet Birleştirmeleri
 Bölüm 11: Toplu İş Hukuku
Bölüm 12: Personel Özlük Dosyası Oluşturulması, Personel İşlemlerinde Belgelendirme (Tutanak, Savunma İsteme, İhtarname ve Diğer Personel İşlemlerine İlişkin Belgelerinin Düzenlenmesi, İş Hukukunda İşverenlerin Bildirim Yükümlülükleri, Son Yargıtay Kararları) İş Hukukunda Yıllık İzin, Fazla Çalışma ve İstihdam Yükümlülükleri
Bölüm 13: 5510 Sayılı Kanunda Önemli Uygulamalar ve Bildirimler
Bölüm 14: 5510 Sayılı Kanunda Emeklilik İşlemleri ve Uygulaması
Bölüm 15: İş Hukuku Alt İşveren Uygulaması ve Temel Kavramlar
 Bölüm 16: Yargıtay Kararlarında Taşeronluk Uygulaması ve Asgari İşçilik Bildiriminde Genel Esaslar
 Bölüm 17: İş Kazası, Meslek Hastalığı
Bölüm 18: Analık Sigortası ve Doğum Yardımları
 Bölüm 19: İşsizlik Sigortası Uygulaması
Bölüm 20: Personel Seçimi, İşe Alım
Bölüm 21: Eğitim ve Kariyer Planlama
 Bölüm 22: İK Yönetiminde Performans Değerlendirme ve Ücretlendirme
 Bölüm 23: Ücret Bordrosu Düzenlenmesi, SGK E-Bildirge, E-Sigorta Uygulaması

Kurs Başlangıcı: 18 EKİM 2017                               
 
Kurs Süresi: 2 Ay (64 Saat)  

Kurs Zamanları :

Hafta İçi      : Çarşamba / Perşembe 18:00 - 21:00

Kurs Ücreti(Bir Kur İçin):
Ücret              : 800.00 TL
İndirimli Ücret : 700.00 TL

İndirimli Ücret : Kamu Personeli, PAÜ Öğrenci ve Personelini Kapsamaktadır.

Başlangıç Tarihi :  18 EKİM 2017 

Eğitim Yeri : Paüsem

Eğitim Süresi :  64 saat

Eğitim Fiyatı :  800 TL , indirimli ücret 700 TL( İndirim Kamu Personeli, Emeklileri, PAÜ Öğrenci ve Personelini Kapsamaktadır.)

Duyurular Tümünü Gör