SPL 1 (4 Hafta)

DERS İÇERİKLERİ

1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Öğr. Gör. Yaşar TURNA) (3 saat*4 hafta)

1.1. Sermaye Piyasası Kanunu

1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve Kavramlar
1.2.1. Özel Durumlar Tebliği II-15.1
1.2.2. Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1
1.2.3. Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği III-52.1

1.3. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Üyelerinin Meslek Kuralları ve Sermaye Piyasası Çalışanlarının Etik İlkeleri

1.3.1. TSPB Üyelerinin Sermaye Piyasası Faaliyetlerini Yürütürken Uyacakları Meslek Kuralları

1.3.2. Sermaye Piyasası Çalışanları Etik İlkeleri ve Davranış Kuralları   
2. Sermaye Piyasası Araçları 1 (Öğr. Gör. Emrah NOYAN) (3 saat*4 hafta)

2.1. Paylar ve Pay Benzeri Menkul Kıymetler (Kavramsal Çerçeve ve Pay Tebliği VII-128.1)
2.2. Borçlanma Araçları (Kavramsal Çerçeve ve Borçlanma Araçları Tebliği VII-128.8)
2.3. Yatırım Fonu Katılma Payları (Kavramsal Çerçeve ve Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği III-52.1)
2.4. Türev Araçlar
2.5. Kamu Borçlanma Araçları

3. Yatırım Kuruluşları (Öğr. Gör. Emrah NOYAN) (3 saat*4 hafta)
3.1. Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ III-37.1
3.2. Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ III-39.1 (1-8’inci ve 10’uncu Bölümler)
3.3. Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ III-45.1
3.4. Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alımı, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ Seri: V, No: 65
4. Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri (Öğr. Gör. Özgür DURMUŞ) (3 saat*4 hafta)
4.1. Takas, Saklama ve Operasyon İşlemlerine İlişkin Temel Kavramlar
4.2. Takas, Saklama ve Kaydileştirme Düzenlemeleri
4.2.1. Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik
4.2.2. Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ II-13.1
4.2.3. Merkezi Takas Kuruluşlarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelik (4, 5 ve 6'ncı Bölümler)
4.2.4. İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Takas Yönetmeliği
4.2.5. İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Karşı Taraf Yönetmeliği
4.2.6. Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği III-56.1
4.3. Borsa İstanbul AŞ’de Payların Transfer, Takas ve Temerrüt İşlemleri
4.4. Borsa İstanbul AŞ’de Borçlanma Araçlarının Transfer, Takas ve Temerrüt İşlemleri
4.5. Türev Araçlarda Takas, Uzlaşma ve Fiziki Teslim
4.6. Takas bank Teminat Yönetimi

KURS PROGRAMI

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları

 

13/10/2018 11:00-14:00

Öğr. Gör. Yaşar TURNA

Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri

 

13/10/2018 14:15-17:15

Öğr. Gör. Özgür DURMUŞ

Sermaye Piyasası Araçları 1

 

14/10/2018 11:00-13:00

Öğr. Gör. Emrah NOYAN

Yatırım Kuruluşları

 

14/10/2018 13:15-16:15

Öğr. Gör. Emrah NOYAN

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları

 

20/10/2018 11:00-14:00

Öğr. Gör. Yaşar TURNA

Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri

 

20/10/2018 14:15-17:15

Öğr. Gör. Özgür DURMUŞ

Sermaye Piyasası Araçları 1

 

21/10/2018 11:00-13:00

Öğr. Gör. Emrah NOYAN

Yatırım Kuruluşları

 

21/10/2018 13:15-16:15

Öğr. Gör. Emrah NOYAN

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları

 

27/10/2018 11:00-14:00

Öğr. Gör. Yaşar TURNA

Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri

 

27/10/2018 14:15-17:15

Öğr. Gör. Özgür DURMUŞ

Sermaye Piyasası Araçları 1

 

28/10/2018 11:00-13:00

Öğr. Gör. Emrah NOYAN

Yatırım Kuruluşları

 

28/10/2018 13:15-16:15

Öğr. Gör. Emrah NOYAN

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları

 

03/11/2018 11:00-14:00

Öğr. Gör. Yaşar TURNA

Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri

 

03/11/2018 14:15-17:15

Öğr. Gör. Özgür DURMUŞ

Sermaye Piyasası Araçları 1

 

04/11/2018 11:00-13:00

Öğr. Gör. Emrah NOYAN

Yatırım Kuruluşları

 

04/11/2018 13:15-16:15

Öğr. Gör. Emrah NOYAN

 

*Kurs ücreti: 650TL

*Kurs yeri: Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu Çivril/DENİZLİ

 

Başlangıç Tarihi :  13 EKİM 2018

Eğitim Yeri : Paüsem

Eğitim Süresi : 48 saat

Eğitim Fiyatı :  650 ,00 TL

 

 

 

Duyurular Tümünü Gör