• Etkinlikler bilim, sanat, spor, sosyal ve teknoloji alanlarındada açılır.
  • Program koordinatörünün önerdiği etkinlikle ilgili uzmanlığa sahip olması gereklidir.
  • Program koordinatörü etkinliklerini Üniversitenin uygun mekanlarında gerçekleştirir. Program koordinatörü ve kurumların önerileri doğrultusunda Üniversite dışı ortamlarda da eğitim etkinlikleri gerçekleştirilir.
  • Etkinliklerini tamamlayan program koordinatörü “Etkinlik Değerlendirme Formu”nu doldurarak Merkeze teslim eder.
  • Etkinliğin açılması için katılımcı sayısının en az 12 olması gerekmektedir.
  • Program koordinatörü etkinlik süresince sağlık ve güvenlik ile ilgili tüm tedbirleri almakla sorumludur.
  • Önerilen etkinliklerin ücretli olup olmayacağına program koordinatörü karar verir. Etkinlik ücretli olarak yapılacaksa etkinliğe yönelik tüm ihtiyaçlar maliyet hesabına eklenerek ücret belirlenir.
  • Etkinliklere katılan gruplardan elde edilen gelirin kurum katkı payı ile dezavantajlı katılımcılara ücretsiz eğitim verilmesi sağlanır.
  • Program koordinatörleri etkinlik taleplerini ve kurumlar eğitim önerilerini en az 15 gün önce Merkeze bildirmekle yükümlüdürler.

 

 

 

 

 

Duyurular Tümünü Gör