Temiz Çevre İçin Sürdürülebilir Tarımın Önemi Çalıştayı

Çalıştay

20 Ekim 2016

Fen-Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. İsmail Çetişli Konferans Salonu

http://www.uni-ecoaula.eu