Pamukkale Gıda Sempozyumu III "Kurutulmuş ve Yarı Kurutulmuş Gıdalar"

Sempozyum

13 Mayıs 2015

PAÜ Mühendislik Fakültesi 253 no.lu Salon

Organizatör: Gıda Mühendisliği Bölümü