Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden (4/B) Sözleşmeli Personel Alımı İlanı

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar uyarınca belirtilen unvanlara 2010 yılında KPSS (B) grubu katılanlardan puan sıralaması esas alınmak suretiyle 22 adet 4/B sözleşmeli hemşire alınacaktır.

 

İlan metni: http://personel.pau.edu.tr/ilan/12_4b_ilan_hastane.doc