ÖSYM Sınav Uygulama Yönergesi

Güncellenme Tarihi: 20 Mart 2014, 1:53

ÖSYM SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ
(Kurallara uygun bir sınav yapılabilmesi için bu yönergenin tüm görevliler tarafından dikkatle okunması ve uygulanması gerekmektedir.)

SINAV GÖREVLİLERİ
ÖSYM tarafından yapılan tüm sınavların en üst yetkilisi ve sorumlusu ÖSYM Başkanıdır. Diğer sınav görevlileri aşağıda belirtilmiştir:

1) ÖSYM Merkez Sınav Koordinasyon Kurulu

2) ÖSYM Sınav Koordinasyon Kurulu

3) ÖSYM Sınav Koordinatörü

4) Bina Sınav Sorumlusu

5) Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı

6) Bina Yöneticisi

7) Salon Başkanı

8) Gözetmen/Yedek Gözetmen

9) ÖSYM Temsilcisi

10) Sınav Evrakı Nakil Görevlisi

11) Sınav Evrakı Nakil Güvenlik Görevlisi

12) Sınav Evrakı Koruma Görevlisi

13) Şehir İçi Sınav Evrakı Görevlisi

14) Şehir İçi Sınav Evrakı Nakil Güvenlik Görevlisi

15) Sınav Binası Güvenlik Görevlisi

16) HizmetliAyrıntılar için ekli belgeleri inceleyebilirsiniz.