Eğitim ve Öğretime İlişkin Değişen Yönetmelikler ve Yönergeler

Güncellenme Tarihi: 23 Ağustos 2013, 10:18

Resmi Gazete’de yayımlanan (21.08.2013 tarihinde) Eğitim ve Öğretime  ilişkin değişen yönetmelikler ve Senatomuzca kabul edilen yönergeler web sayfamızda yayınlanmıştır.

Değişen Yönetmelikleri görebilmek için buraya tıklayınız

Değişen Yönergeleri görebilmek için buraya tıklayınız 

 

Değişen Yönetmelikler
* PAÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
* PAÜ Önlisans, Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
* PAÜ Tıp Fakültesi Eğitim – Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği
* PAÜ Yaz Dönemi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

Değişen Yönergeler
* PAÜ Çift Anadal Lisans Programı Yönergesi
* PAÜ Diploma, Geçici Mezuniyet Belgesi Ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesi Ve Teslimine İlişkin Yönerge
* PAÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Uygulama Esasları Yönergesi
* PAÜ Önlisans Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Uygulama Esasları Yönergesi
* PAÜ Özel Öğrenci Yönergesi
* PAÜ Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulama Yönergesi
* PAÜ Yandal Programı Yönergesi


Ekli Belgeler