6353 Sayılı Af Kanunu Kapsamında Başvuranların Kesin Kayıt işlemleri

Güncellenme Tarihi: 14 Eylül 2012, 9:37

2012 - 2013 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde 6353 Sayılı af kanunu kapsamında müracaat edip, müracaatı uygun görülen öğrenciler 18-21 Eylül 2012 tarihleri arasında kesin kayıtları yapılacaktır.


Not :

1 - 1999 öncesi kayıtlı olan öğrencilerin kesin kayıtları ilgili akademik birimlerinde, 1999 ve sonrası kayıtlı olan öğrencilerin kesin kayıtları PAÜ Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında yapılacaktır.

2 - Enstitüler ve Tıp Fakültesine af kapsamında müracaat edip kabul olunan öğrencilerin kayıtları kendi akademik birimlerinde yapılacaktır.

 

Kesin Kayıt için İstenen Belgeler :

1- Lise Diploması (ASLI)

2- Önlisans Diploması (ASLI) (DGS sonucu yerleşip kaydı silinen öğrencilerden lise diplomasına ek olarak)

3- Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını gösterir belge (Nüfus Cüzdanı Fotokopisi) (1 Adet)

4- 4.5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf, (Fotoğrafların arkasına T.C. Kimlik No, Öğrenci Numarası, Adı ve
Soyadı yazılacaktır.) (
8 Adet)

5- Öğrenci Bilgi ve Kayıt Formu (1 Adet) (ön kayıt sırasında sistemden alınacaktır.)

6- Öğrenim Ücreti yatırdığına dair belge (İkinci Öğretime kayıt yaptıracaklar, Birinci Öğretimde normal öğretim süresini aşanlar ve Yabancı uyruklu öğrenciler için)

7- 1990 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylardan askerlikle ilişiği olmadığını gösterir belge.

8- Üniversite hastanelerinden ve/veya tam teşekküllü resmi bir hastaneden eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu. (Heyet raporu istenen bölüm/programlar : Tıp Fakültesi, Fizik Ted. ve Reh. YO, Denizli Sağlık YO, Spor Bil. ve Tekn. YO, Denizli Sağlık Hiz. MYO)

Not : Lisansüstü programlara kesin kayıt yaptıracak öğrenciler kesin kayıt için gerekli belgeleri bağlı bulundukları Enstitülerden öğreneceklerdir.