2012 – 2013 Eğitim – Öğretim Yılı Güz Dönemi Ders Programı Girişleri Duyurusu!

2012 - 2013 Güz Dönemi Ders Program Giriş İşlemleri önlisans, lisans (Tıp Fakültesi dâhil) ve lisansüstü programları için 23.08.2012 tarihi itibariyle açılmıştır. Sistem 23.08.201206.09.2012 (23: 59) tarihleri arasında açık olacaktır.

Ders programlarının taşınmazlar ile birlikte bütünleşik çalışabilmesi adına güz dönemi ders programları daha sonra güncellenecektir.

Güncelleme yapılırken herhangi bir fiziki ortamda (sınıf, laboratuar, vb..) derslerin/ders saatlerinin çakışmaması (aynı ortamda, aynı ders saatinde birden fazla ders işlenmemesi) için

ders programları girilirken ders programı giriş yetkililerinin hassas davranmaları gerekmektedir.

Lisansüstü programlar için girilen ‘Danışmanlık’ ve ‘Uzmanlık Alan Dersleri’ nin kodları değişmiş ve tek koda indirilmiştir. Ders programları girilirken bu derslerin kodları

aşağıdaki örneklerde olduğu gibi görünecektir:

Yüksek Lisans Programları İçin Danışmanlık Dersleri: DAN 700 (Şubelendirilmiş)

Doktora Programları İçin Danışmanlık Dersleri: DAN 800 (Şubelendirilmiş)

Yüksek Lisans Programları İçin Uzmanlık Alan Dersleri: ENM 700 (Şubelendirilmiş)

Doktora Programları İçin Uzmanlık Alan Dersleri: ENM 800 (Şubelendirilmiş)

Uzmanlık alan dersleri danışmanlık derslerinde olduğu gibi şubelendirilecek, geçmişte olduğu gibi öğretim elemanı bazında farklı kodlarla gösterilmeyecektir.

Öğretim elemanlarının ileride oluşabilecek problemleri önlemek için girilen ders programlarını, dersin verildiği fiziki ortamı da dikkate alarak kontrol etmeleri gerekmektedir.

Not: Ders ortamlarının (sınıf, laboratuar, vb..) numaralandırılması Altyapı Bilgi Sistemi’ ne göre yapılmalıdır.

Saygılarımızla.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı & Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı