Regulations

Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma Ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği
Eklenme Tarihi: 11/7/2017

Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Araştırma Ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği
Eklenme Tarihi: 11/7/2017

Bitki Genetiği Ve Tarımsal Biyoteknoloji Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Eklenme Tarihi: 11/7/2017

Çocuk ve Gençlik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Eklenme Tarihi: 11/9/2017

Deneysel Cerrahi Uygulama ve Araştırma Merkez Yönetmeliği
Eklenme Tarihi: 11/9/2017

Deniz Kaplumbağları Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Eklenme Tarihi: 11/9/2017

Deprem ve Yapı Uygulama ve Araştırma Merkez Yönetmeliği
Eklenme Tarihi: 11/9/2017

Ders Dışı Öğrenci Faaliyetlerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin Yürürlülükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Eklenme Tarihi: 11/9/2017

Dil Öğretimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Eklenme Tarihi: 11/9/2017

Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Eklenme Tarihi: 11/9/2017

Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
Eklenme Tarihi: 11/9/2017

Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Eklenme Tarihi: 11/9/2017

Eğitim Ve Öğretim Teknolojieri Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Eklenme Tarihi: 11/9/2017

Ekonomik ve Ekonometrik Araştırma Ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği
Eklenme Tarihi: 11/9/2017

Flora ve Fauna Araştırma, Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkez Yönetmeliği
Eklenme Tarihi: 11/9/2017

Gen Mühendisliği - Biyoteknoloji Araştırma Ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği
Eklenme Tarihi: 11/9/2017

Geropsikiyatri Uygulama ve Araştırma Merkez Yönetmeliği
Eklenme Tarihi: 11/9/2017

Güç Sistemleri Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Eklenme Tarihi: 11/9/2017

Hayvan Islahı ve Genetik Uygulama ve Araştırma Merkez Yönetmeliği
Eklenme Tarihi: 11/9/2017

İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Eklenme Tarihi: 11/9/2017

İletişim Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkez Yönetmeliği
Eklenme Tarihi: 11/9/2017

İş Sağlığı ve Güvenli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkez Yönetmeliği
Eklenme Tarihi: 11/9/2017

Jeotermal Uygulama ve Araştırma Merkez Yönetmeliği
Eklenme Tarihi: 11/9/2017

Kadın Sorunları Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Eklenme Tarihi: 11/9/2017

Kanser Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Eklenme Tarihi: 11/9/2017

Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkez Yönetmeliği
Eklenme Tarihi: 11/9/2017

Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği
Eklenme Tarihi: 11/9/2017

Malzeme Araştırma Ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği
Eklenme Tarihi: 11/9/2017

Menderes Havzası Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkez Yönetmeliği
Eklenme Tarihi: 11/9/2017

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama Ve Stajlarına İlişkin Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik
Eklenme Tarihi: 11/9/2017

Müftü Ahmet Hulusi Efendi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Eklenme Tarihi: 11/9/2017

Obezite ve Obezite Cerrahi Uygulama ve Araştırma Merkez Yönetmeliği
Eklenme Tarihi: 11/9/2017

Okul Öncesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği
Eklenme Tarihi: 11/9/2017

Önlisans ve Lisans Eğitim - Öğretim Yönetmeliği
Eklenme Tarihi: 11/9/2017

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkez Yönetmeliği
Eklenme Tarihi: 11/9/2017

Rekabet Hukuku ve Rekabet İktisadı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Eklenme Tarihi: 11/9/2017

Sağlık Araştırma Ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği
Eklenme Tarihi: 11/9/2017

Spor Bilimleri Ve Teknolojisi Araştırma Ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği
Eklenme Tarihi: 11/9/2017

Su ve Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkez Yönetmeliği
Eklenme Tarihi: 11/9/2017

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Eklenme Tarihi: 11/9/2017

Tohum Islahı ve Genetik Uygulama ve Araştırma Merkez Yönetmeliği
Eklenme Tarihi: 11/9/2017

Toplumsal, Ekonomik ve Siyasal Araştırmalar ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği
Eklenme Tarihi: 11/9/2017

Türk Dili Ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Eklenme Tarihi: 11/9/2017

Türk Mutfak Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği
Eklenme Tarihi: 11/9/2017

Üniversite - Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Eklenme Tarihi: 11/9/2017

Üreme Sağlığı İnfertilite Uygulama ve Araştırma Merkez Yönetmeliği
Eklenme Tarihi: 11/9/2017

Yabancı Diller Yüksekokulu Ön Lisans ve Lisans Yabancı Dil Hazırlık ve Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
Eklenme Tarihi: 11/9/2017

Yaşam Boyu Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Uygulama ve Araştırma Merkez Yönetmeliği
Eklenme Tarihi: 11/9/2017

Yatay Geçiş Yönetmeliği
Eklenme Tarihi: 11/9/2017

Yaz Dönemi Eğitim - Öğretim Yönetmeliği
Eklenme Tarihi: 11/9/2017

Akademik Değerlendirme Yönergesi
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

Akademik Törenlerin Hazırlık Ve Uygulama Yönergesi
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

Araç Geçiş Ve Otopark Sistemleri Uygulaması Yönergesi
Eklenme Tarihi: 11/7/2017

Arapça Hazırlık Eğitim ve Öğretim Yönergesi
Eklenme Tarihi: 11/7/2017

Araştırma Uygulama Merkezlerinin Açılması Ve Denetimi Yönergesi
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

Atık Yönetimi Yönergesi
Eklenme Tarihi: 11/7/2017

Bilim Elçileri Yönergesi
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

Bilim Kurulu Yönergesi
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

Bilim, Sanat, Hizmet, Teşvik ve Başarı Ödülleri Yönergesi
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (PAUBAP) Yönergesi
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği (Araştırma Projesi Başvuru Formu)
Eklenme Tarihi: 12/14/2017

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği (Lisansüstü Tez Çalışması Başvuru Formu)
Eklenme Tarihi: 12/14/2017

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği (Taahhütname)
Eklenme Tarihi: 12/14/2017

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

Burs Yönergesi
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

Çift Anadal Lisans Programı Yönergesi
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

Denizli Sağlık Hizmetleri Mesleki Uygulama Yönergesi
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

Denizli Sağlık Yüksekokulu Yıl İçi Uygulamaları Ve Yaz Stajı Yönergesi
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

Diploma, Geçici Mezuniyet Belgesi Ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesi Ve Teslimine İlişkin Yönerge
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

Diş Hekimliği Fakültesi Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

Doktora Sonrası Araştırma Programı (DOSAP) Formları
Eklenme Tarihi: 12/6/2017

Doktora Sonrası Araştırma Programı (DOSAP) Uygulama Yönergesi
Eklenme Tarihi: 12/6/2017

Eğitim Komisyonu Yönergesi
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

Elektron Mikroskobu Birimi Yönergesi
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

Engelli Öğrenci Yönergesi
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

Fen Bilimleri Enstitüsü Uzmanlık Alan Dersinin Açılması Ve Uygulamasına İlişkin Yönerge
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

Fen Edebiyat Fakültesi Staj Yönergesi
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Staj Yönergesi
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Yönergesi
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

Hayvan Deneyleri Etik Kurulu Yönergesi
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

Honaz Meslek Yüksekokulu Mesleki Uygulamalar Eğitim Yönergesi
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

İkinci Öğretim Tezsiz Yükseklisans Programları Yönergesi
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İsteğe Bağlı Staj Yönergesi
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

İmza Yetkileri Yönergesi
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Ve Yemek Bursu Verilmesi Esasları Hakkında Yönerge
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

KKK, Sürekli Gelişim Grupları Ve Kalite Geliştirme Ekipleri Çalışma Usul Ve Esasları Yönergesi
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

Konut Dağıtım Ve Yönetim Yönergesi
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönergesi
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

Merkez Kütüphane Yönergesi
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

Mezun Takip Sistemi Uygulama Yönergesi
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Staj Yönergesi
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

Öğrenci Konseyi Yönergesi
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

Öğretim Ele. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görev., Şirket Kurabilme, Kurulu Bir Şirkette Ortak Olabilme Ve/Veya Şirketlerin Yönetiminde Görev...
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

Öğretim Üyelerinin Kısmi Statüde Görev Yapma Esaslarına İlişkin Yönerge
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge
Eklenme Tarihi: 11/12/2017

Önlisans, Lisans Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği Uygulama Esasları Yönergesi
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

Özel Öğrenci Yönergesi
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

Pamukkale Üniversitesi Danışma Kurulu Yönergesi
Eklenme Tarihi: 12/11/2017

Pamukkale Üniversitesi Dergileri Yönergesi
Eklenme Tarihi: 12/27/2017

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Radyasyon Güvenliği Komitesi Kuruluş Ve Çalışma Esasları Yönergesi
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

Pamukkale Üniversitesi Tıbbi Etik Kurul Yönergesi
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

Pamukkale Üniversitesi Yayın Yönergesi
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

Pamukkale Üniversitesine Bağlı Araştırma Ve Uygulama Merkezlerinin Açılması Ve Denetimi Yönergesi
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

PAÜ - ÖYP Araştırma Görevlileri Kaynak Kullanımı Yönergesi
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

PAÜ Mobbing Destek Birimi Yönergesi
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

Pedagojik Formasyon Programı Yönergesi
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

Program ve Ders Açma Güncelleme ve Kapatma Yönergesi
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

Proje Destek Ofisi Yönergesi
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

Sağlık Araştırma Ve Uygulama Merkezi Ameliyathane İşleyiş Yönergesi
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

Sağlık Araştırma Ve Uygulama Merkezi Merkez Laboratuarı İşleyiş Yönergesi
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

Sağlık Araştırma Ve Uygulama Merkezi Strilizasyon Üniteleri İşleyiş Yönergesi
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Uzmanlık Alan Dersinin Açılması Ve Uygulanmasına İlişkin Yönerge
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

Sağlık Bilimleri Fakültesi İnterlik Uygulama Yönergesi
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

Sağlık Bilimleri Fakültesi Yıl İçi Uygulama Yönergesi
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

Sosyal Bilimler Enstitüsü Uzmanlık Alan Dersinin Açılması Ve Uygulanmasına İlişkin Yönerge
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

Sosyal Tesisler İktisadi İşletme Yönergesi
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

Spor Bilimleri Fakültesi Kamp Dersleri Yönergesi
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

Spor Bilimleri Ve Teknolojisi Yüksekokulu Antrenörlük Programı Staj Uygulama Yönergesi
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

Spor Bilimleri Ve Teknolojisi Yüksekokulu Rekreasyon Programı Staj Yönergesi
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

Spor Bilimleri Ve Teknolojisi Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümü Alan Uygulama Yönergesi
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

Spor Birliği Yönergesi
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

Teknik Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin MEB 'e Bağlı Okullarda Yapacakları Öğretmenlik Uygulamalarına Dair Yönetmelik
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

Teknoloji Fakültesi Bilimsel Hazırlık Programı Uygulama Yönergesi
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

Teknoloji Fakültesi Danışma Kurulu Yönergesi
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

Teknoloji Fakültesi İşyeri Eğitim Yönergesi
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

Teknoloji Fakültesi Mesleki Uygulama Staj Yönergesi
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

Tıp Fakültesi Eğitim, Öğretim Ve Sınav Uygulama Yönergesi
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Komisyonu Yönergesi
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Öğrencileri Eğitim - Öğretim Ve Sınav Yönergesi
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Tazleri Yazım Ve Basım Yönergesi
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

Turizm Fakültesi Staj Yönergesi
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlük Yönergesi
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Staj Yönergesi
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

Yabancı Diller Yüksekokulu Önlisans ve Lisans Yabancı Dil İngilizce Hazırlık Modüler Eğitim ve Öğretim Yönergesi
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

Yandal Programı Yönergesi
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

Yönetici Ve Eğitim Denetlemelerine Yönelik Tezsiz Yükseklisans Yönergesi
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

Yurt Dışından Öğrenci Kayıt ve Kabul Yönergesi
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

20. Yıl Sanat, Hizmet, Teşvik, Bağış Ve Başarı Ödülleri Esasları
Eklenme Tarihi: 11/7/2017

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 41. Maddesinin Uygulamasına Dair Usul Ve Esaslar
Eklenme Tarihi: 11/7/2017

Açık Erişim ve Kurumsal Arşiv Uygulama Esasları
Eklenme Tarihi: 11/7/2017

Akademik Teşvik Ödeneği Uygulama, Usül ve Esasları
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

Atık Yönetimi Yönergesi Uygulama Esasları
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

Elektronik İmza Uygulama Esasları
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

Engelli Öğrenci Eğitim - Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

İlişiği Kesilenlerin Yeniden Öğrenciliğe İntibaklarının Sağlanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

Kalite Komisyonu Usul ve Esasları
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Staj Uygulama Esasları
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

Öğrenci Asistanlığı Uygulama Usul Ve Esasları
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

Öğretim Elelmanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirme Ve Şirket Kurabilmelerine İlişkin Yönergenin Uygulama Esasları
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

Pamukkale Üniversitesi Kalite Komisyonu Çalışma Usul Ve Esasları
Eklenme Tarihi: 7/24/2017

Pamukkale Üniversitesi Senatosu Tarafından Fahri Akademik Ünvanlar Ve Hizmet Ödüllerinin Verilmesine İlişkin Esaslar
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

Spor Bilimleri Ve Teknolojisi Yükeskokulu Topluma Hizmet Uygulamaları Ders Esasları
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

Teknoloji Transferi Politika Belgesi
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

Trafik (Ulaşım) Güvenliği Usul Ve Esasları
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

Uluslararası Politika Stratejisi
Eklenme Tarihi: 11/10/2017

Web Sitesi Oluşturma ve Yönetme Usul ve Esasları
Eklenme Tarihi: 11/13/2017

Yurt Dışından Öğrenci Seçme Sınavı (PAÜYÖS)
Eklenme Tarihi: 11/10/2017