ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ

Misyon

Pamukkale Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (PAUÇGEM) yakın gelecekte ülkemizin geleceğinin şekillenmesinde söz sahibi bireyler olarak yer alacak olan çocuk ve gençlerin bilim ve sanat alanında gelişmelerini destekleyen, olayları bilimsel ve eleştirel olarak sorgulayabilme, karşılaştıkları sorunlara bilimsel ve yaratıcı çözümler üretebilmelerine olanak sağlayan programlar ve projeler üretmeyi amaçlamaktadır. Bunun için PAUÇGEM çocuk ve gençlerimizin kendini tanımasına ve potansiyellerini optimal düzeyde kullanmalarına olanak tanıyan ve sosyal, kültürel ve bilimsel anlamda gelişimlerine katkıda bulunacak etkinliklerin gerçekleştirilmesinde üniversitemiz ile ilgili paydaşların işbirliğine dayalı bir anlayışı benimsemektedir. Bu bağlamda PAUÇGEM çocuklarımızın ve gençlerimizin yaparak, yaşayarak, eleştirel düşünebilme, merak duyma, sorgulayabilme, yaratıcı ve bilimsel yöntemlerle problem çözebilme becerilerini geliştirmeyi kendine misyon edinmiştir.

Vizyon

Pamukkale Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, üniversitenin toplumla bağlarını güçlendirerek, tüm paydaşlarının paylaşımlarını ve etkileşimlerini arttırmayı hedeflemektedir.  

Duyurular Tümünü Gör