Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Güncellenme Tarihi: 05 Ekim 2017

Üniversitemiz Mühendislik Tamamlama Programlarına yerleşen öğrencilerin kayıt işlemleri

 

            2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı için yapılan 2017 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Giriş Sınavı Sonucunda, Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi bölümlerine yerleşen öğrencilerin kayıtları, 06-12 Ekim 2017 tarihleri arasında Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda yapılacaktır.

 
MÜRACAAT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- ÖSYM tarafından Mühendislik Tamamlamaya yerleştiğine dair sonuç belgesi.

2- Adayın mezun olduğu Üniversiteden aldığı diplomasının aslı ve fotokopisi ya da yeni tarihli Mezuniyet Belgesinin aslı ve fotokopisi. (Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi kayıt sırasında görülerek aslı iade edilecek olup, adaylardan fotokopisi alınacaktır.

3- T.C. Kimlik Numarasını gösterir belge (Nüfus Cüzdanı Fotokopisi), 

4- 6 adet 4.5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf, (Fotoğrafların arkasına T.C. Kimlik No, Öğrenci Numarası, Adı ve Soyadı yazılacaktır.)

5- 1995 ve daha önce doğmuş erkek öğrenciler için askerlik şubelerinden veya e-devletten alınacak “bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına dair belge.

    Askerliğini tamamlamış olan öğrenciler için terhis belgesinin aslı ve fotokopisi

    Askerlikten muaf olan öğrenciler için muafiyet belgesinin aslı ve fotokopisi

6- İkinci Öğretim Programlarına kayıt yaptıranlar için Öğrenim Ücretinin 1. Taksitinin ödendiğine ilişkin dekont.

 

KAYIT İÇİN ÖNEMLİ NOTLAR
a) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
b) Eksik belge ile kayıt yapılmaz.
c) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
d) Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya Üniversite yetkilidir.

Duyurular Tümünü Gör