Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Güncellenme Tarihi: 18 Eylül 2017

Pamukkale Üniversitesi 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Çift Anadal Yandal Programı Başvuru Koşulları Ve İşlem Süreci

 

 Çift Anadal ve Yandal Başvurusu ve Değerlendirmesi İşlem Süreci

 • 1-Başvurular 20/09/2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar başvuru formu ve not durum çizelgesi ile birlikte ilgili bölüm/program başkanlıklarına yapılması
 • 2-21/09/2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar İlgili bölümün değerlendirmesi sonucu yönetim kurulu kararı ile sonuçların karara bağlanması ve açıklanması
 • 3- 22/09/2017 Cuma günü mesai bitimine kadar öğrenciler tarafından ders kaydının yapılması

Yandal Programı Başvuru Kabul ve Koşulları

 • Öğrenci yandal programına, anadal lisans programının 3’üncü veya 5’inci yarıyıl başında başvurabilir.
 • Yandal programlarına başvuru 20/09/2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar başvuru formu ve not durum çizelgesi ile birlikte ilgili bölüm/program başkanlıklarına yapılacaktır.
 • Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için akademik not ortalamasının en az 2.80 olması ve başvurusunun ilgili bölüm tarafından uygun görülmesi gerekmektedir. Başvuru işlemi, başvurulan bölümün bağlı olduğu ilgili yönetim kurulu kararı ile tamamlanır.
 • Zorunlu hazırlık sınıfı olan yandal programlarına, yeterlik sınavını başarmamış veya zorunlu hazırlık sınıfından başarılı olamayan öğrenciler kabul edilmez.
 • Başvuran sayısının Fakülte/yüksekokul tarafından belirlenmiş olan kontenjanı aşması durumunda, akademik not ortalaması yüksek olana öncelik tanınır.Akademik not ortalamasının eşit olması durumunda, öğrencinin anadal programına yerleştiği yıla ait LYS puanı göz önüne alınır.

 •  

 • Çift Anadal Programı Başvuru Kabul ve Koşulları

 • Çift anadal programına başvurular 20/09/2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar başvuru formu ve not durum çizelgesi ile, ilgili bölüm/program başkanlıklarına yapılacaktır.
 • Öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.
 • Öğrencinin başka bir çift anadal programına kayıt yaptırmamış olması gerekir. Öğrenci aynı anda birden fazla çift anadal programına kayıt yaptıramaz.
 • Çift anadal programına başvurabilmek için ilk iki ya da dört yarıyıldaki derslerin tamamının başarılmış olması, başvuru anında anadal programındaki genel not ortalamasının en az 3.00 olması ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20'sinde bulunması gerekir.
 • Öğrenci çift anadal ikinci lisans programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç beşinci döneminde başvurabilir.
 • Başvuran sayısının Senato tarafından belirlenmiş olan kontenjanı aşması durumunda, akademik not ortalaması yüksek olana öncelik tanınır. Akademik not ortalamasının eşit olması durumunda öğrencinin anadal programına yerleştiği yıla ait LYS puanı göz önüne alınır.
 • Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal programına öğrenci kabulünde yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.
 • İlgili bölüm tarafından başvurusu uygun görülen öğrencinin kabul işlemi başvurulan bölümün önerisi üzerine bağlı olduğu Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile tamamlanır.

Not   : * Yandal programına kabul edilecek öğrenci sayısı programın o yıl ki birinci sınıfın birinci yarı  yıl öğrenci sayısının %10’u kadardır.

            * Çift anadal programına kabul edilecek öğrenci sayısı programların kontenjanının %20’si kadardır.

 

Duyurular Tümünü Gör