Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Güncellenme Tarihi: 06 Ağustos 2012

Kredi ve Yurtlar Kurumundan Burs Alan Öğrencilerin Dikkatine

 

 

KREDİ VE YURTLAR KURUMUNDAN

BURS ALAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

 

     Yüksek Öğrenim  Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından burs alan öğrencilerin  başarı durumları her yıl Eylül ayı sonuna kadar öğretim kurumlarından istenir.  (KYK Burs Yönetmeliği Madde-20.)

     Öğrencilerin başarı durumları üniversitemizin aşağıda belirtilen burs yönergesinin yedinci maddesi çerçevesinde değerlendirilerek her yıl Ekim ayında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bildirilir. 


Başarı ve Başarısızlık

Madde 7- (1) Burs verilecek öğrenciler belirlenirken veya bursun devamı ve kesilmesi durumlarında aşağıda belirtilen asgari başarı koşulları geçerlidir;

 

1. Önlisans ve Lisans Öğrenciler

a)      Genel Başarı Ortalamasının 100 üzerinden 60 veya 4 üzerinden 2.30’un üstünde olması.

b)      Öğrencinin normal öğrenim süresini aşmamış olması.

 

2. Lisansüstü Öğrenciler (Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri)

a)      Genel Başarı Ortalaması 100 üzerinden 65 veya 4 üzerinden 2.70’in üstünde olması.

c)      Öğrencinin normal öğrenim süresini aşmamış olması.

 

halinde öğrenciler “Başarılı”, sağlayamayan öğrenciler “Başarısız” kabul edilir.

 

                                                                                              Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

 

Duyurular Tümünü Gör