Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Güncellenme Tarihi: 02 Eylül 2019

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kurumlararası Yatay Geçiş Yedek Sonuçları

 

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kurumlararası Yatay Geçiş Yedek Sonuçları için Tıklayınız.

 

KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER:

Yatay geçiş ile ilgili yönetim kurullarınca uygun bulunan öğrencilerden kesin kayıt için aşağıda belirtilen belgeler istenir;

a)OSYS/YKS Yerleşme Sonuç Belgesi  

b)Nüfus Cüzdanının Fotokopisi (önlü, arkalı)

c)6 adet 4,5 cm x6 cm boyutunda fotoğraf (fotoğrafların arkasına T.C. kimlik no, öğrenci numarası, ad soyadı yazılacaktır.)

d)İkinci öğretime yatay geçiş yapan öğrenciler için güz dönemi öğrenci katkı payı/öğrenim ücretinin yatırıldığına dair dekont. (Bakanlar Kurulu Kararında açıklanan harç miktarlarına göre işlem yapılır.)

e)İkinci öğretimden birinci öğretime yatay geçiş için başvuran öğrencilerden geldiği üniversitede ilk %10’a girdiğine dair belge.

f)Üniversite hastanelerinden ve/veya tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu.* (Heyet raporu istenen bölüm/programlar: Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Fizik Ted. ve Reh. YO, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi(Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Rekreasyon), Denizli Sağlık Hiz. MYO, Acıpayam MYO Özel Güvenlik ve Koruma Programı, Bozkurt Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programı için)

(Özel yetenek programlarına engelli kontenjanından kayıt olacak öğrenciler için Devlet Hastaneleri ya da Üniversite Hastanelerinden alınmış “Öğrenim Görmesinde Sakınca Yoktur” ibaresi yazılı “Engelli Sağlık Kurulu (Heyet) Raporu”)

* Öğrenci ilk kayıt sırasında üniversitesine vermiş olduğu heyet raporunun onaylı örneğini de getirebilir.

Acıpayam Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma programı için; Adayların  ÖSYM/YKS kılavuzundaki koşul 217 ile  273’de belirtilen hususları taşıdıklarına dair Komisyon Onay Raporu (Kesin kayıt sırasında Acıpayam Meslek Yüksekokulu’ndan alınacaktır.)

g)Acıpayam Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma Programı ile Bozkurt Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programı için Adli Sicil Kaydı Belgesi. (E-Devletten alınabilir)

h)Kayıtlı olduğu üniversiteye ait öğrenci kimlik kartı. (İlgili üniversiteye kesin kayıttan sonra resmi yazı ekinde gönderilmek üzere)

ı)Zorunlu hazırlık sınıfı olan bölümlere kayıt hakkı kazanan öğrenciler için hazırlık muafiyet belgesi.

* Muafiyet belgesi olmayan öğrenciler muafiyet sınavına gireceklerdir.

i)Yatay geçişe engel bir durumun olmadığına dair belge.(Üniversitemize kayıt hakkı kazanan öğrenciler halen kayıtlı olduğu üniversitelerinden bu belgeyi temin edeceklerdir.)

YEDEK KAYIT TARİHLERİ VE YERİ:

1) Kesin Kayıt Tarihleri (Yedek Liste)* : 02-04 Eylül 2019

*(Yedek liste ilan edilen programlarda, Asıl listeden kayıt yaptırmayanların yerine listedeki sıralamaya göre kayıt yapılır.)

2) Kayıt Yeri : Rektörlük Binası 1. Kat Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı,

Kınıklı Kampusü- Merkez / DENİZLİ

3) Tıp Fakültesi Kayıt Yeri : Tıp Fakültesi Dekanlığı Öğrenci İşleri Birimi

Kınıklı Kampusü- Merkez / DENİZLİ

HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER :

Bu ilanda belirtilmeyen hususlarda, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik Hükümleri ile Pamukkale Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge hükümleri geçerlidir.

Sistemden kaynaklanan sorunlar için 0 258 296 1212 numaralı telefonla irtibata geçiniz.

 

E.G.

 

Duyurular Tümünü Gör