Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Güncellenme Tarihi: 16 Ekim 2018

2018 YKS Ek Yerleştirme Mazeretli Kayıt Duyurusu

 

2018 YKS Ek Yerleştirme Sonucunda Mazereti Nedeniyle Kayıt Yaptırmayan Adayların 26 Ekim 2018 Cuma Günü Mesai Bitimine Kadar Mazeretlerini Belirten Belgeleriyle Başvurmaları halinde mazeretinin uygunluğu değerlendirilerek, kabul edilenlerin kaydı yapılacaktır.

 

Ek Kontenjan ile Yerleşen Öğrenciler İçin; Öğrenci numarasını öğrenmek için Tıklayınız…

 

Üniversitemize Yerleşen Öğrencilerden

Kayıt Sırasında İstenen Belgeler, Kayıt Tarihleri ve Yeri

 

1-2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)-(TYT/AYT/DYT) Ek Yerleştirme(Ek Kontenjan) Sonuçları belgesinin İnternet Çıktısı. (Yerleştirme Belgesi)

2-a) Mezun olunan okuldan alınan Lise Diploması aslı ve fotokopisi ya da yeni tarihli Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ve fotokopisi. (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi kayıt sırasında aslı görülerek fotokopisi onaylanıp aslı iade edilecek olup, adaylardan fotokopisi alınacaktır. Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılmaz)

b)Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2018 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

(Ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların bu durumu belirtir resmi belge ile beraber kayıt esnasında dolduracakları geçici kayıt dilekçesi kayıt görevlisi tarafından istenecektir.)

c)Geçici Mezuniyet Belgesi ile kaydı yapılan öğrenciler daha sonra okullarından aldıkları lise diplomasının aslı ve fotokopisini getirecektir. Diplomanın aslı görülerek iade edilecek olup, adaylardan fotokopisi alınacaktır.

3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi(önlü/arkalı)

4-6 adet 4.5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf, (Fotoğrafların arkasına T.C. Kimlik No, Öğrenci Numarası, Adı ve Soyadı yazılacaktır.)

5-1996 ve daha önce doğmuş erkek öğrenciler için askerlik şubelerinden veya e-devletten alınacak bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına dair belge.

Askerliğini tamamlamış olan öğrenciler için terhis belgesinin aslı ve fotokopisi

Askerlikten muaf olan öğrenciler için muafiyet belgesinin aslı ve fotokopisi

6-İkinci öğretim öğrencileri ile birinci ve açık öğretim kapsamında bir programa kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıracak öğrenciler için öğrenci katkı payı/öğrenim ücretinin birinci taksitinin yatırıldığını gösteren banka dekontu.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretleri için tıklayınız…..

7-Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu programlarına yerleşen öğrenciler için, üniversite hastanelerinden veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen Heyet Raporu.

8-Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım programı için; Adayların YKS kılavuzundaki koşul 233 ’de belirtilen hususları taşıdıklarına dair Komisyon Onay Raporu (Kesin kayıt sırasında Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndan alınacaktır.)

9-Acıpayam Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma programına kayıt için Üniversite hastanelerinden veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden, bu mesleği yapmayı engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen Heyet Raporu.

10-Acıpayam Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma programı için; Adayların  ÖSYM kılavuzundaki koşul 217 ile  273’de belirtilen hususları taşıdıklarına dair Komisyon Onay Raporu (Kesin kayıt sırasında hazır bulunan komisyon tarafından Komisyon Onay Raporu düzenlenip öğrenciye verilecektir.)

11-Acıpayam Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma programı için Adli Sicil Kaydı Belgesi. (E-Devletten alınabilir)-(5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanun’un 10. Maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılan suçların birinden ceza alınmadığına dair belgenin kayıtlarda ibraz edilmek üzere alınması gerekir.)

12-Bozkurt Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programı için; Adli Sicil Kaydı Belgesi. (E-Devletten alınabilir)

13-Bozkurt Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programına kayıt için “Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla Heyet Raporu.  (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb).”

14-Öğrenci Bilgi Anketi(Kayıt sırasında sistemden doldurulacaktır.)

15-2018 YKS ek yerleştirme sonucunda kayıt yaptıramayan adayların kayıtlarının yapılması için mazeretini/mazeretlerini belirten belge.

Hazırlık Sınıfı olan programlar için… (Tıklayınız)

ÖNEMLİ:

  • Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
  • Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti ve ya fotokopisi kabul edilmez. Ancak, aslının getirilmesi suretiyle Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.
  • Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
  • Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
  • Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.
  • YKS Kılavuzlarında yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda aynı düzeyde örgün iki yükseköğretim programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin 10/02/2016 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar. Söz konusu kararlar öğrencilerin YKS tercih ve yerleştirmelerinde herhangi bir programa yerleştirilmesine engel değildir.

2018 YKS(Ek Kontenjan) Kayıtlarının Yapılacağı Tarih ve Yeri

Pamukkale Üniversitesi

Başlama Tarihi

Bitiş Tarihi

Kayıtların Yapılacağı Adres

İlgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulları bünyesindeki programlara yerleşen tüm öğrenciler

 

15 Ekim 2018

 

 

26 Ekim 2018

 

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Kınıklı Yerleşkesi/Pamukkale/DENİZLİ

Not: 2018 YKS ek yerleştirme sonucunda kayıt yaptıramayan adayların 26 Ekim 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar mazeretlerini belirten belgeleri ile birlikte kurumumuza kesin kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.

 

Duyurular Tümünü Gör