Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Güncellenme Tarihi: 31 Mayıs 2019

2018-2019 Yaz Okulu Duyurusu

 

Üniversitemiz 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulu ile ilgili tüm işlemler 01/06/2010 tarih ve 27598 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Pamukkale Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” çerçevesinde yürütülecektir. Yaz Okulu işleyişine ilişkin hususlar aşağıda açıklanmıştır.

1- Genel Hususlar

1-Yaz döneminde bir öğrenci haftada toplam 30 saati geçmemek koşuluyla en fazla 4 derse kayıt yaptırabilir. Ancak, haftalık teorik ve uygulama toplamı 30 saati geçen dersler için başka bir ders almaması koşulu ile bir derse kayıt yaptırabilir. Bu sınır dahilinde ilave olarak ders seçilmek istenirse dersin seçilip daha sonra yine ders ücretinin ilgili bankaya yatırılması ve ücret yatırıldıktan sonra ders kayıt onayı verilmesi gerekmektedir. Yatırılan ücret yetersiz olduğunda sistemden ders kayıt onayı verilemeyeceği hususlarına da ayrıca dikkat edilmesi gerekmektedir.

2-Tüm öğrenciler; https://pusula.pau.edu.tr internet adresi üzerinden Öğrenci Bilgi Sistemi -> Öğrenci İşlemler -> Yaz Okulu Ders Kayıt/EkleSil sayfasından ders kayıt işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

2- Pamukkale Üniversitesi Yaz Okulu Süreci

*Üniversitemizden ders almak isteyen diğer üniversite öğrencileri ile özel öğrencilerin; ilk aşamada dersin açıldığı fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarına başvurarak sisteme kayıt olmaları gerekmektedir. Diğer üniversite öğrencileri ile özel üniversite öğrencileri sistem kaydından sonra yukarıdaki işlem adımlarını takip edeceklerdir.

* Bankadan alınacak makbuzun öğrenci tarafından saklanmasında yarar vardır.

3-Ücret İade İşlemleri

Ders kaydı yapıldığı halde açılmayan veya ders değişikliği nedeniyle oluşan farka ilişkin Yaz Dönemi ücretleri iade işlemleri için;

1- Verilecek IBAN numarasının mutlaka öğrenci adına olması gerekir.

2- Ekle-Sil-Onayla işleminden sonra kayıt olunan ders değiştirilemeyeceğinden, dersi almaktan vazgeçme (dersin normal döneminde başarılmış ve yanlışlıkla ders alınmış olması dahil) veya başka nedenden dolayı ücret iadesi kesinlikle yapılmayacaktır.

3- Ders seçtikten sonra artan para miktarı 5.00 tl. den az olan öğrencilere, (iade masraflarını karşılamayacağından dolayı) iade yapılmayacaktır.

4- Ücret iadesi 01/07/2019 tarihinden sonra bir ay içerisinde yapılacaktır.  

4-Ders saati ve ücreti hesaplama örnekleri

 

Ders Saati Hesaplama İçin Örnek

30 saat hesaplama şu şekilde yapılır: Alınan dersin güz ya da bahar dönemi haftalık ders saati x 2

Örnek 1;

T

P

K

(AKTS)

Toplam Ders Saati (T+P)

Ödenecek Ücret

3

2

10

5

5 saatlik ders ücreti

4

0

5

4

4 saatlik ders ücreti

 

 

15

9

 

Haftalık ders saati: 9x2=18

 

Ücret Yatırma İçin Örnek;

Fen-Edebiyat Fakültesi Birinci Öğretim veya İkinci Öğretim öğrencisi aşağıdaki tablodaki gibi toplam 6 saatlik dersleri almak için ücret yatıracak olsun;

 

 

 

 

 

 

(AKTS)

Top.

 

Eşdeğerliği

D. Kodu

D. Adı

Dersi Aldığı Okul

T

U

K

Saat

Ücret

Olup Olmadığı *

OKL113

Psikoloji

Eğitim Fak.

2

0

4

2

50.12

 

TAR102

Osmanlıca II

Fen-Edebiyat Fak.

2

2

3

4

100.24

 

Toplam: 150.36 TL.  ücret yatırması gerekmektedir.

 

* Eşdeğerlik kararı yoksa alınacak ders geçersiz sayılır, eşdeğerlik onayı alınmadan derse ücret yatırılmaması gerekmektedir. Hatalı veya mükerrer alınan derslere ait sorumluluk öğrenciye aittir.

Yaz döneminde ücretlendirmede dersin kredisi (AKTS) esas alınmamakta olup haftalık ders saatine göre hesaplama yapılmaktadır.

* Alınmak istenen dersin eşdeğer ve doğru alınmış bir ders olup olmadığının bağlı olunan fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulundan teyit edilmesinden ve ders alma kurallarına bağlı ders seçilmesinden öğrenci sorumludur. Öğrenci kataloğunda yer alan dersler dışında farklı ders alan veya eşdeğerliği bulunmayan dersi/dersleri alan öğrencilerin aldıkları bu dersler, öğrenci transkriptinde görünür, ancak akademik ortalamaya katkısı olmaz.

 

EK: 1

 

2018-2019 YAZ ÖĞRETİMİ ÜCRET TABLOSU

 

Birinci ve İkinci Öğretim Programları için (₺)

Ders Saat Ücretleri (Teorik+Pratik)

1 Saat

2 Saat

3

Saat

4
Saat

5
Saat

6
Saat

7
Saat

8
Saat

9
Saat

10 Saat

Eğitim Fakültesi

25,06

50,12

75,18

100,24

125,3

150,36

175,42

200,48

225,54

250,6

Fen - Edebiyat Fak.(Fen Prog.)

25,06

50,12

75,18

100,24

125,3

150,36

175,42

200,48

225,54

250,6

Fen - Edebiyat Fak.(Sosyal Prog.)

23,94

47,88

71,82

95,76

119,7

143,64

167,58

191,52

215,46

239,4

İktisadi Ve İdari Bilimler Fak.

26,88

53,76

80,64

107,52

134,4

161,28

188,16

215,04

241,92

268,8

Hukuk Fakültesi

26,88

53,76

80,64

107,52

134,4

161,28

188,16

215,04

241,92

268,8

İlahiyat Fakültesi

25,06

50,12

75,18

100,24

125,3

150,36

175,42

200,48

225,54

250,6

 

Mühendislik Fakültesi

35,28

70,56

105,84

141,12

176,4

211,68

246,96

282,24

317,52

352,8

Teknoloji Fakültesi

35,28

70,56

105,84

141,12

176,4

211,68

246,96

282,24

317,52

352,8

Fizik Tedavi Ve Reh. Y.O.

17,78

35,56

53,34

71,12

88,9

106,58

124,46

142,24

160,02

177,8

Uygulamalı Bilimler Y.O.

17,78

35,56

53,34

71,12

88,9

106,58

124,46

142,24

160,02

177,8

Denizli Sağlık Hizmetleri M.Y.O.

19,6

39,2

58,8

78,4

98

117,6

137,2

156,8

176,4

196

 

Çivril Atasay Kamer M.Y.O.

19,6

39,2

58,8

78,4

98

117,6

137,2

156,8

176,4

196

Denizli Teknik Bilimler M.Y.O.

19,6

39,2

58,8

78,4

98

117,6

137,2

156,8

176,4

196

 

Honaz M.Y.O.

19,6

39,2

58,8

78,4

98

117,6

137,2

156,8

176,4

196

Tavas M.Y.O.

19,6

39,2

58,8

78,4

98

117,6

137,2

156,8

176,4

196

 

 

 

Duyurular Tümünü Gör