Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Güncellenme Tarihi: 18 Ekim 2018

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında Sağlık ve İlahiyat Lisans Tamamlama Mazeretli Kayıt Duyurusu

 

        2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı için; Üniversitemiz Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu ve İlahiyat Fakültesi programlarına yerleşen ancak Mazereti Nedeniyle Kayıt Yaptırmayan Adayların 26 Ekim 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar mazeretlerini belirten belgeleriyle başvurmaları halinde mazeretinin uygunluğu değerlendirilerek, kabul edilenlerin kaydı yapılacaktır.

         Kayıtlar; Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda yapılacaktır.

 

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-Lisans Tamamlamaya yerleştiğine dair belge.

2-Mezun olunan okuldan alınan Lise Diploması aslı ve fotokopisi  (Diploma kayıt sırasında aslı görülerek fotokopisi onaylanıp aslı iade edilecek olup, adaylardan fotokopisi alınacaktır. Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılmaz) 

3-Adayın mezun olduğu okuldan aldığı Önlisans Diplomasının aslı ya da yeni tarihli Geçici Mezuniyet Belgesi (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi kayıt sırasında aslı görülerek fotokopisi onaylanıp aslı iade edilecek olup, adaylardan fotokopisi alınacaktır. Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılmaz) 

4-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Arkalı/Önlü)

5-Fotoğraf (6 Adet-4,5x6 cm boyutlarında)

6-1996 ve daha önce doğmuş erkek öğrenciler için askerlik şubelerinden veya e-devletten alınacak “Fakülteye kaydolmasında askerlikce bir sakınca olmadığına dair belge.

-Askerliğini tamamlamış olan öğrenciler için terhis belgesinin aslı ve fotokopisi

-Askerlikten muaf olan öğrenciler için muafiyet belgesinin aslı ve fotokopisi

7-Not Durum Çizelgesi/Transkript (Mezun olduğu akademik birimden onaylı olup, belgenin aslı kayıt olduğu akademik birime teslim edilecektir.)

8-Ders İçerikleri (Mezun olduğu akademik birimden onaylı olup, belgenin aslı kayıt olduğu akademik birime teslim edilecektir.)

9-Lisans Tamamlama programına kayıt olacak öğrenciler, lisans programına ilişkin belirlenen katkı payı/öğrenim ücretini ödeyeceklerdir.(Katkı Payı/Öğrenim Ücreti tutarları Halk Bankasının Türkiye genelindeki tüm şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM’lerinden Paü Öğrenci Numarası ile yatırılabilir.)

10- İlk kayıt anketini kayıt sırasında sistem (internet) üzerinden yapılacaktır.

11- Sağlık alanında lisans tamamlama öğrencileri için yukarıda istenilen belgelere ek olarak Üniversite hastanelerinden ve/veya tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki  ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu.

12 -2018 Sağlık ve İlahiyat Alanlarında Lisans Tamamlamaya yerleştirme sonucunda kayıt yaptıramayan adayların kayıtlarının yapılması için mazeretini/mazeretlerini belirten belge.

Kayıt İçin Önemli Notlar;

  • Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
  • Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti ve ya fotokopisi kabul edilmez. Ancak, aslının getirilmesi suretiyle Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.
  • Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
  • Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
  • Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.
  • Kendi lehine avantaj sağlamak suretiyle yanlış beyan verdiği anlaşılan adayların kaydı, ilgili üniversite tarafından alınmaz. Kaydı alınmasına rağmen daha sonraki bir tarihte yanlış beyan verdiği tespit edilen kişilerin kayıtları silinir.

 

Duyurular Tümünü Gör