Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Güncellenme Tarihi: 15 Ağustos 2017

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında Sağlık Alanında Lisans Tamamlama Programlarına Yerleşen Öğrencilerin Kayıt İşlemleri

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı için, Üniversitemiz Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programına yerleşen öğrencilerin kayıtları, 15 Ağustos 2017 Tarihinde başlayıp 22 Ağustos 2017  Mesai bitiminde (Saat 17:00) sona erecektir. Kayıtlar Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda yapılacaktır.

 

 

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Yerleştirildiğine dair belge 

b) Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diplomasının aslı ya da geçici mezuniyet belgesi (Önlisans) ile Lise Diplomasının aslı.

c) 6 adet fotoğraf. (4,5x6 cm. boyutlarında)

d) 1995 ve daha önce doğmuş erkek öğrenciler için askerlik şubelerinden veya e-devletten alınacak “bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlikle ilgili bir sakınca olmadığına dair belge.

Askerliğini tamamlamış olan öğrenciler için terhis belgesinin aslı ve fotokopisi

Askerlikten muaf olan öğrenciler için muafiyet belgesinin aslı ve fotokopisi

e) Transkript

f) Üniversite hastanelerinden ve/veya tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki  ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu.

g) Lisans Tamamlama Programına kayıt olacak öğrenciler, lisans programlarına ilişkin belirlenen katkı payı / öğrenim ücretini ödeyeceklerdir. (Katkı Payı/ Öğrenim Ücreti tutarları Halk Bankasının Türkiye genelindeki tüm şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM'lerinden PAÜ öğrenci numarası ile yatırılabilir.)

  

KAYIT İÇİN ÖNEMLİ NOTLAR

a) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

b) İstenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak, aslının getirilmesi suretiyle Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.

c) Eksik belge ile kayıt yapılmaz.

d) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

e) Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya Üniversite yetkilidir.

Duyurular Tümünü Gör