Menü

BEK NEDİR ?
Kısaca BOLOGNA PROJESİ Nedir?

Proje ismini ilk olarak Bologna kentinde uygulama çalışmalarına başlamış olmasından dolayı almıştır.

Amaç ortak bir Avrupa eğitim alanı oluşturmaktır.

Üniversite ve verilen eğitim alanlarının çeşitliliğindeki hızlı  artış,
İş imkanlarının azalması
Kamu kaynaklarının hızla azalması
Yüksek öğretime yoğun talep ve uluslar ve üniversiteler arası hareketlilik
Hızla gelişen teknolojinin eğitim sistemine uygulanma zorunluluğu ve karşılaşılan güçlükler…
Bu ve buna benzer bir çok durum yüksek öğretimde yeniden yapılanmayı zorunlu kılmaktadır. Avrupa ülkeleri bu konuda uzlaşmışlar ve gelişim  ve kaliteli bir geleceğin oluşturulabilmesi için eğitim sisteminin yeniden yapılandırılmasına karar vermişler ve Avrupa Yüksek Öğretim Alanı uluşturma çalışmalarına başlamışlardır. Ancak bu proje isim olarak sadece Avrupayı içeriyor gibi görünse de günümüzde Avrupa sınırları dışındaki bir çok ülkede de uygulanmaya çalışılmaktadır.

Bizim ülkemizde de böyle bir çalışmaya ihtiyaç duyulduğu düşünülmüş ve kendi kültürel ve sosyal özelliklerimizi  etkilemeyecek şekilde uyarlanmış 15 uzman ve bir öğrenci ile bu çalışma yürütülmektedir.

Bu proje ile;

Yüksek öğretim kurumları arası iş birliği
Proje kapsamındaki ünüversiteler arası hareketlilik(geçiş, değişim programları vs.)
Mezunların istihdam edilebilirliğinde artış
İşverenlerin istediği kriterlere uygun birey yetiştirecek eğitim
Öğrenci merkezli bir eğitim (öğrenci teşviği ve katılımı)
Gereksiz, faydalanamayacağımız bilgileri kapsayan konuları kapsayan dersleri kaldırılması
İlerlemeciliğe dayalı sürekli güncellenen bir eğitim sistemi
Ortak bir kredilendirme sistemi
Kalite güvencesi
Diploma eki uygulaması
Yüksek öğretimde fırsat eşitliği
Yaşam  boyu öğrenme
Eğitim +sosyalleşme….
sağlanmış olacaktırir.

 

Öğrenme kazanımları ve çıktılara çok fazla önem verilmektedir.

Örneğin bir öğrenci herhangi bir dönemde  15 hafta boyunca bir ders aldı. Vize ve final sınavlarına girdi. İşte bu sistem bu öğrenci bu 15 haftanın her bir haftasında kaç saat teorik ders aldı, bireysel olarak kaç saat çalıştı? ödevlere kaç saat ayırdı, laboratuar uygulaması varsa kaç saat ayırdı,  sınavlar için ne kadar çalıştı ? Tüm bu aktivitelere ayırması gereken zamana göre bir iş yükü hesabı yapılmaktadır. Elde edilen sayı o dersin AKTS  sidir. AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) üniversitemizin web sitesindeki ders katologlarımızda derslerimizin kredi sayılarının belirtildiği bölümde ki ECTS olarak adlandırılan kısımdır. Bu hesaplamalar bir önceki dönemlerde bu dersi alan öğrencilere göre hesaplanmış olan iş yükü hesabına dayanmaktadır.

 

Bu sistem öğretim görevlileri ve öğrencilere çak fazla yük yüklediği , çaba gerektirdiği için uygulamasında güçlükler olabilmektedir. Bilinçli bilgili mezunlar verebilmek, eğitim kalitesini arttırmak için uygulanması gerekli olan bir projedir.

Ayrıntılı bilgi: http://pau.edu.tr/bologna/sayfa2445.aspx

http://www.facebook.com/group.php?gid=274587083624

http://bologna.yok.gov.tr/

http://www.ehea.info/

http://www.esib.org/

Duyurular Tümünü Gör