Menü

Duyurular

Tümünü Gör

Bizi Takip Edin

facebook twitter instagram youtube

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

Ana Çalgı Eğitimi I (3-0-3)

7. ve daha yüksek konumları kapsayan ileri düzeylerde alıştırma, etüt ve eserlerin öğretimi. Akorların çalınma teknikleri. 4 teli kapsayan 3 oktav içerisindeki ileri düzeydeki değişik yay teknikleriyle (spicato, sotiye vb. ) çalma.

Ana Çalgı Eğitimi II (3-0-3)

7. ve daha yüksek konumları kapsayan ileri düzeylerde alıştırma, etüt ve eserlerin öğretimi. Akorların çalınma teknikleri. 4 teli kapsayan 3 oktav içerisindeki ileri düzeydeki değişik yay teknikleriyle (spicato, sotiye vb. ) çalma

Müzik Eğitiminde Program Geliştirme (3-0-3)

Eğitim, müzik eğitimi nedir? Program ve programın unsurları nelerdir? Hedefler, hedef davranışlar, eğitim durumları, değerlendirme. Aşamalı sınıflama bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alan ve bu alanlarda hedef yazma.

Müzik Eğitimi Yöntem ve Teknikleri (3-0-3)

Konuyu ele alan ilişkin temel kavramları tanımlar alana uygulayabilme. Konu alanında öğretim yöntemleri, öğrenme, öğrenme süreçleri ve stratejileri, genel öğretim yöntemlerinin konu alanı öğretimine uygulaması.

Oda Müziği (3-0-3)

Müzik yoluyla anlama,anlatma,dinleme,yaratma gücünü geliştirebilme; Klasik ve folklorik türleriyle Türk müziği ve Batı müziği arasındaki farklılıkları ayırt edebilme; Türk müziğinin,Dünya müziği içindeki,yeri hakkında fikir ve yorum sahibi olabilme; müziksel duyarlılığı,düşünmeyi,yorumlama ve yaratmayı geliştirebilme; müziğin tüm dünyadaki tek ortak dil olduğunu kavrayabilme; Müziğin temel kavramlarını ve dilini kavrayabilme; orkestra ile ilgili çağdaş Türk müziği ve evrensel müzik eserlerinden bir dağarcık oluşturabilme; zamanını verimli kullanabilme; tek başına ve grup içinde sorumluluk alabilme; disiplinli çalışma alışkanlıklarını kazanabilme; ülkemizi ulusal ve uluslar arası müzik etkinliklerinde temsil edebilme; müzik yoluyla milli birlik ve beraberlik bilincini geliştirebilme; yakın çevresindeki müzik etkinliklerini izleme alışkanlığı edinebilme; Atatürk'ün çağdaş Türk müziğine ilişkin görüş ve düşüncelerini kavrayabilme.

Müzik, Toplum ve Kültür (3-0-3)

Günümüzde, disiplinler arası yaklaşım, bilimin ve bilgi üretiminin ilerlemesi bakımından hayati önemdedir. Bu bağlamda müzikbilim ve müzik eğitimi disiplinlerinin kazanımları ve bu kazanımların müzik eğitimi araştırmalarına yansıtılması dersin asıl amacını ortaya koyar.

Müzik Eğitiminde Yaratıcı Drama (3-0-3)

Bu ders yaratıcı drama, müzik eğitiminde sanatsal yaratıcılık ve müzik eğitiminde yaratıcı dramanın kullanılış biçimlerine ilişkin bilgi, uygulama ve yorumları içerir. Ayrıca yaratıcı drama ve müzik eğitimi üzerine yapılan araştırmalar ile yaratıcılığın geliştirilmesinde eğitimin rolüne yönelik bilgi ve örnekleri kapsamaktadır.

Müzik Psikolojisi (3-0-3)

Müzik sanatı ile psikoloji biliminin araştırmalarından ve konularından yararlanarak oluşan müzik Psikolojisi; hem psikolojiye (algı, bellek, kişilik…vb.) hem de doğrudan müziğin kendisine özgü olan: müzik algısı ve biliş, müzik ve işitsel sistem, müzik yeteneği, müzikal algılama ve performans, müziğin elementleri; ses, işitme ve tonun fiziksel ve fizyolojik temellerine karşılaştırmalı bakış, kalıtsal müzik yeteneği ve geliştirilmesi, müzik psikolojisi ve estetik arasındaki ilişki konularını içermektedir. Müzik eğitimcisine farklı bir bakış açısı kazandırma amacı taşıyan bu ders, müzik eğitimcisinin öğrenim sürecini tamamlayan önemli ve güncel bir çalışma alanıdır.

Müzik Teorisi (3-0-3)

Temel müzik ögelerini tanıma, müzik teorisi ve konu alanlarını kavrama, müzik teorisi, ses, ritim, tonalite, armoni ve kontrpuan, müzikal dinamikler, yorumlama, müzik formları ve eser çözümleme, besteleme vs. temel ögeleri tanıma, kavrama tonal armoni prensipleri ve uygulamaları, kontrpuan ve türk müziği çokseslendirme, eser düzenleme, orkestrasyon ve eşlikleme, müzik formları ve eser çözümleme, besteleme temel prensiplerini kavrayabilme.