Müftü Ahmet Hulusi Efendi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Menü

   

                                Yrd. Doç. Dr. Kemal GÖZ                             

   

  1956 yılında Denizli-Kızılhisar (Serinhisar)’da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Kızılhisar’da tamamladı. 1974 yılında Acıpayam Lisesi’nden mezun olarak aynı yıl Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne kaydoldu ve 1979 yılında  mezun oldu.


  Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı’nda “Düşünce Tarihimizde Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır” adlı teziyle yüksek lisans programını 1998 yılında tamamladı.


  Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı’nda 08.09.2004 tarihinde  “İslam’da ve Milletlerarası Belgelerde Hürriyetler” konulu  teziyle doktora çalışmasını tamamladı. Milli Eğitim Bakanlığınca 24/11/2006 tarihinde “Başöğretmen” ünvanı verildi.


   Milli Eğitim Bakanlığı’nda değişik kurumlarda uzun yıllar idarecilik yaptıktan sonra 02/08/2010 tarihinde Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesine Yardımcı Doçent Doktor unvanıyla öğretim üyesi olarak atandı .


  Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü(İslâm Felsefesi) ne 15.04.2013 tarihinde Yardımcı Doçent olarak atandı. Halen Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Başkanlığını ve İslâm Felsefesi Ana Bilim Dalı Başkanlığını yürütmektedir.

   

  14 Ekim 2015 tarihinde Pamukkale Üniversitesi Buldan Meslek Yüksekokulu'nda Müdür olarak görevine başlamış olup halen görevini sürdürmektedir. 

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜFTÜ AHMET HULUSİ EFENDİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ YRD. DOÇ. DR. KEMAL GÖZ 28.01.2016 TARİHİNDE MERKEZ MÜDÜRÜ OLARAK GÖREVE BAŞLAMIŞTIR.

   

  Evli ve üç çocuk babasıdır.

   

  İngilizce ve Arapça bilmektedir. İngilizce KPDS puanı:63.75’dir.

     

  Yayımlanmış Eserleri

   

  1. İslam’da ve Milletlerarası Belgelerde Hürriyetler, İstanbul,2006
  2. Düşünce Tarihimizde Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, İstanbul,2007.
  3. Felsefeye Giriş, Yrd. Doç. Dr. Kemal GÖZ ve Yrd. Doç. Dr. Osman Mutluel, Gümüşev Yay. İstanbul,2011.
  4. İsmaililiğin Doğuşu,Çeviren:Dr.Kemal GÖZ (Bernard Lewis’in “The Origines of İsmailism” adlı eserini “İsmailiğin Doğuşu” adıyla Türkçeye tercüme ederek lisans tezi olarak hazırladı. Bu çalışmasında, Şiilik’ in bir kolu olan İsmaililik ile ilgili geniş bir giriş sundu. Önümüzdeki günlerde  “Beril Yayınları” tarafından yayımlanacaktır.) 
  5. İslâm Ahlâk Felsefesinde Değer Problemi (Bu çalışma önümüzdeki günlerde yayımlanacaktır.)

   

  Yayımlanmış Makaleleri

   

  1. 1.      “Hürriyet Kavramı ve Batı Dünyasındaki Gelişimi” adlı makale Felsefe Dünyası Dergisi 2009/1  sayı: 49. ss.157-169 yayınlanmıştır.(Hakemli Dergi) 
  2. 2.      “Toplum Bilimleri ve Farabi” adlı makale. İslami Araştırmalar Dergisi 2010  21/1  sayı. ss.69-72. yayınlanmıştır.(Hakemli Dergi) 
  3. 3.      “İbn Sina’da Aşk ve Varlık” adlı makale Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi  Dergisi Cilt.2-2011, ss.39-49.(Hakemli Dergi) 
  4. 4.      “Çevre Ahlâkı ve İnsan” adlı makale Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi,2011-1,ss.92-100.(Hakemli Dergi) 
  5. “Sühreverdi Düşüncesinde Ruh-Beden İlişkisi” Jasss, The Journal of Academic Social Science, Valume 6, Issue 2, page 468-484, February 2013.
  6. “Denizli’li Mehmed Fevzî Efendi’nin Hadâik-İ Hamîdiyye Nâm Ahlâk Risalesi Çerçevesinde Ahlâkî Erdemler” Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/2 Winter 2014, p. 713-725, ANKARA-TURKEY
  7. 7.      “Toplumsal Değerler Bağlamında Yaşama Hürrityeti”, Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Mart/2014, Yıl:1,Sayı:1,ss.85-101. 
  8.  “İslâm Felsefesinin Davranış Temelli Çevresel Tutuma  Bakışı” Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Ekim/2014,Yıl:1,Sayı:2,ss.94-105.

   

  Katıldığı Sempozyumlar ve Sunduğu Bildiriler

   

  1. Eğitim Odağında Artvin Sempozyumu ,2011

  Bildiri:Yüksek Öğretim Gençliğinde Çevre Ahlâkı Bilinci: Artvin Örneği

   

  Yürüttüğü Projeler

   

  1. “Değerler Eğitimi Bağlamında Orta öğretim Son sınıf Öğrencilerinde Çevre Duyarlılığı: Denizli Örneği” Pamukkale Üniversitesi BAP 2014KRM009 numaralı Proje. Projenin uygulaması 2014 Haziran ayında tamamlanacak.

   

  Katıldığı Konferanslar ve Çalıştaylar

   

    1. Artvin Valiliğinin talebi üzerine 10 Aralık 2012 de “Temel Hak ve Hürriyetler” konulu konferans verdi.

    2.“Eğitimde verimlilik Çalıştayı”. 10-11 Eylül 2013 Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü. Bu çalıştayda “ Değerler Eğitiminde Drama” konulu konferans verdi.

    3. Eylül 2014 İldeki öğretmenlere “Öğretmenlerin Özellikleri” adlı konferans verdi.

   

   

  Okuttuğu Lisans Dersleri

   1.      Felsefeye Giriş- Felsefe

   2.      Çevre Etiği

   3.      Sosyal Bilgilerin temelleri

   4.      Demokrasi ve İnsan hakları

   5.      İslâm’da Sanat Ve Estetik

   6.      Topluma Hizmet Uygulamaları

   7.      Okul Deneyimi

   8.      Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi

   9.      Medya ve İletişim

  10.    Etkili İletişim

  11.    Arapça İmlâ

  12.    Meslek Etiği

  13.    Kalite Yönetim Sistemleri

   

  Yrd. Doç. Dr. Kemal GÖZ Düşünce tarihimiz, Toplum Bilimleri, Temel hak ve hürriyetler, Felsefe Tarihi, İslam Felsefesi eğitimi, Çevre Felsefesi ve Çevre Ahlâkı alanlarında bilimsel çalışmalarına devam etmektedir.

  İletişim: 0258 296 44 42

  E posta:kemalgoz@pau.edu.tr

  Duyurular Tümünü Gör