Bizi Takip Edin

Fakültemiz Vizyonu

 

Pamukkale Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi; ülkemiz ve bölgemiz ihtiyaçları doğrultusunda kuramsal bilgiler ve iletişim teknolojileri ile donatılmış mimarlar, şehir ve bölge plancıları ve peyzaj mimarları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Araştırma faaliyetlerimiz global gelişmeler doğrultusunda hem ülkemiz ihtiyaçlarını gözetmek, hem de bölgemizin eğilimlerine yönelik hizmet sunmaktır. Yerel Yönetimler ve kentsel aktörler ile etkin iletişim kurularak, araştırma merkezi bünyesinde kurumsallaştırılması hedeflenmektedir.

 

Vision of Faculty


The faculty is committed to produce services accompanied with scientific and technological methods in socio-cultural, economic and administrative-institutional aspects at national and regional scales; to ensure the sustainability of institutional development; to gain recognition and prestige in the international arena through international publications-cited studies and application-oriented research and development activities; and to be preferred by student-oriented education programs combining the theoretical training with the implementation processes.