Bizi Takip Edin

Fakülte Tarihçesi


Fakültemiz; 29 Mayıs 2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanunde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 2.maddesine dayanılarak, Üniversitemiz Senatosunun 15.01.2009 tarih ve 01/1 sayılı teklifi, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 04.02.2009 tarihli toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca kurulmuştur.

 

2009 Yılında Doç.Dr.Sülün Evinç TORLAK’ın koordinatörlüğünde kuruluş çalışmalarını sürdüren Fakültemiz 2011 yılında Dekan Vekili olarak atanan Prof.Dr.Celal ŞİMŞEK’in desteği ve çalışmaları ile gelişimini sürdürmüş olup, 2013 yılından itibaren Dekan Vekili Prof.Dr.Yetiş Şazi MURAT’ın yönetiminde yapılanmasını geliştirerek 2014-2015 Eğitim Öğretim yılında Mimarlık, İç Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı ve Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümleriyle Lisans ve Lisansüstü eğitime başlama seviyesine  ulaşmıştır.