Menü

 

MİSYON

Pamukkale Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nin Misyonu;

            Millî Eğitim Temel Kanunu'nda belirtilen ilköğretim, ortaöğretimin ve yükseköğretim amaçlarının gerçekleştirilmesinin yanında; özel yetenek ve becerisi olan öğrencilerin müzik ve sahne sanatları alanlarında; İlgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim-öğretim görmelerini, özel yetenek gerektiren üst öğretim programlarına hazırlanmalarını, Yetenekleri doğrultusunda yorum ve uygulamalar yapabilen, yaratıcı ve üretken kişiler olarak yetişmelerini, araştırmacılığa yönelmelerini, ulusal ve uluslararası eserleri tanımalarını ve yorumlamalarını sağlamaktır.

 

VİZYON

Pamukkale Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nin Vizyonu;

            Müzik ve sahne sanatları alanlarında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda her düzeydeki özel yetenekli öğrencilerinin saptanması, sanatsal eğitim-öğretim programlarına hazırlanmalarını, yaratıcı ve üretken sanatçılar olarak yetişmelerini, ulusal ve uluslararası kültüre ait Müzik ve Sahne Sanatları etkinliklerine yorum, uygulama ve araştırma boyutlarıyla katkı sağlayan çağdaş bir sanat eğitimi kurumu olmaktır.