Menü

  Hülya UYGUN          - Fakülte Sekreteri

 

 Miktat ONGUN       -  Teknisyen

 

  Çiğdem TAŞDEMİR  - Dekan Sekreteri

 

 

 Ahmet MOLU - Mutemet