Mezuniyet Sonrası Eğitim

Menu

Kurul

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim ve Bilim Dallarında tıpta uzmanlık öğrencileri için öngörülen çerçeve içinde öğretim, eğitim ve uygulama çalışmalarının planlanması ve koordinasyon içinde yürütülmesi Tıpta Uzmanlık Koordinasyon Kurulu aracılığı ile sağlanır.

İlgili Dekan Yardımcısı: 

Kurul üyeleri :

Prof. Dr. Süleyman DEMİR ( Başkan)

Prof. Dr. Esat KITER

Prof. Dr.Dursun DURSUNOĞLU

Prof. Dr.Vural KÜÇÜKATAY

Prof.Dr. Bilgin EMRECAN

Prof.Dr. Ferda BİR

Prof.Dr. Gamze GÖKÖZ DOĞU

Prof.Dr. Gülfizar VARMA

Dr.Öğretim Üyesi Ergun METE

 

Kurul Sekreteryası: Meral KARACA      Dahili Tel: 1621

                          

 

 

 

Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Temsilcileri

Temel Tıp Bilimleri: Dr. Saadet Han ASLAN (Tıbbi Biyokimya  A.D.)

Dahili Tıp Bilimleri: Dr. Abdullah ILIKKAN (İç  Hastalıkları A.D.)

Cerrahi Tıp Bilimleri: Dr.Barış DEMİRCİ  (Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.)

Görevleri

a) Tıpta Uzmanlık öğrencilerinin eğitim, öğretim, araştırma ve sorumlu oldukları diğer görev ve hakları ile ilgili her türlü koordinasyon ve düzenlemeyi ilgili Anabilim veya Bilim Dalının görüşlerini de alarak yapar ve gerekli gördüğü değişikliklerle birlikte Dekanlığa sunar.

b) Tıpta Uzmanlık Öğrencileri için Kredilendirme ile ilgili esasları hazırlar. Bu amaçla Anabilim veya Bilim Dalları tarafından uzmanlık öğrencileri için çalışma dosyalarının hazırlanması ve eğitim süreleri içinde usulüne uygun doldurulmasını sağlamak ve izlemekle görevlidir.

c) Her uzmanlık öğrencisi için bir eğitim dosyası hazırlar. Bu dosyalardaki kayıtlara dayanarak uzmanlık öğrencileri ile ilgili işlemlerin zamanında ve eksiksiz olarak yürütülmesi için gerekli gördüğü önerileri Dekanlığa iletir.

d) Kurul, Anabilim veya Bilim dallarından yılda bir kez Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin eğitimi için yaptığı faaliyetlerin bir dökümünü, çalışma dosyasının bir örneğini, yeterlilik formunu ve rotasyon belgelerini ister.

e) Tıpta uzmanlık öğrencilerinin katılmak veya yapmak zorunda oldukları etkinlikler Tıpta Uzmanlık Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulunun hazırladığı kredi sistemi ile değerlendirilir.Bu amaçla kurul bir Kredi Değerlendirme Formu hazırlar ve bu Formu uzmanlık öğrencilerinin yeniden atanma ve uzmanlık çalışması süresi sonunda sınava girmesi aşamasında bir rapor ile Dekanlığa sunar.

Announcements View All