Mezuniyet Sonrası Eğitim

Menu

Çalışma Karneleri

Anabilim ve Bilim Dalları örnek karneyi esas alarak Tıpta Uzmanlık Öğrencisi karnesi oluşturabilir. Daha önce karne hazırlanmış olan Anabilim ve Bilim Dalları kendi karnesinde uygulamaya devam edebilir.

TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Anatomi Anabilim Dalı

Fizyoloji Anabilim Dalı

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Acil Tıp Anabilim Dalı

Adli Tıp Anabilim Dalı

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı

Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Halk Sağlığı Anabilim Dalı

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Kardiyoloji Anabilim Dalı

Nöroloji Anabilim Dalı

Nükleer Tıp Anabilim Dalı

Radyoloji Anabilim Dalı

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Üroloji Anabilim Dalı

Announcements View All