Dekan   Döner Sermaye Birimi   Bölüm Sekreterleri
Prof. Dr. Yahya TÜLEK 3303   Musa ŞİBE 3186  
  Ramazan CİNGÖR 3309   Makine Müh. Bölümü
Dekan Yardımcısı I     Muhterem YAKAR 3132
Yrd. Doç. Dr. Haluk ERGEZER  3304   Taşınır Kayıt Kontrol Birimi  
  Turgut ŞAKIR 3330   Gıda Müh. Bölümü
Dekan Yardımcısı II     Tekstil Müh. Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Ali Serkan SOYDAN 3312   Evrak Kayıt Birimi   Hakan MARAL 3101
  Sebahat KARAKAYA 3334  
Fakülte Sekreteri   Hüseyin İSTEK 3334   Çevre Müh. Bölümü
Fehmi SÖYLEV 3301   Niyazi KARABACAK 3334   Bilgisayar Müh. Bölümü
    Kimya Müh. Bölümü
Dekanlık Sekreterliği   Bilgi İşlem Birimi   Nejla GEBEŞ 3062
Fadime GÜMÜŞ
3303 3030
  Yasin SEÇKİN 3230  


   
Personel İşleri Birimi     Dergi Yayın Birimi   Endüstri Müh. Bölümü
Nurcan HOCAOĞLU
3308   Adnan ATLAY 3173   Nur ARIKAN 3221
Dilek AKDENİZ
3349
   


  Baskı ve Sınav Merkezi   İnşaat Müh. Bölümü
Yazı İşleri Birimi     Muzaffer SAYIN 3153   Ömer AFYONCU 3381
İbrahim ALYÜZ
3310    
Ülker GÜRKAN 3338   Atölyeler   Jeoloji Müh. Bölümü
    Jeofizik Müh. Bölümü


  Makine Atölyesi   İdris AKBEYİK 3358
Öğrenci İşleri Birimi   Mehmet GEVREK 3237  
Şükrü ŞENOCAK 3174   Onur KIYAK 3237   Elekt.-Elo. Müh. Bölümü
Fuat TEZCAN 3175  

  Ayhan SARIBAŞ
Fuat ATMAN 3176    
  Marangoz Atölyesi  
Staj Servisi   Arif KIZILHAN 3236  
Cüneyt AL 3319    
  Elektrik Atölyesi  
Tahakkuk İşleri Birimi   Mümtaz GÜNGÖRDÜ 3200  
İsmail NARLI  3306   Levent ERBİL 3020  
Mehmet Ali TEKİN   3079 Hakan BİLGE 3314