Fakülte Yönetim Kurulu

Prof.Dr. Yahya TÜLEK
Dekan
Prof.Dr. Aşkıner GÜNGÖR Profesör Üye
Prof.Dr. Bekir Sami SAZAK Profesör Üye
Prof.Dr. Aydın YAPAR Profesör Üye
Doç.Dr. Şevket Murat ŞENEL Doçent Üye
Doç.Dr. Mehmet ORHAN Doçent Üye
Yrd.Doç.Dr. Sibel ÇUKURLUOĞLU Yardımcı Doçent Üye
Fehmi SÖYLEV Raportör