Fakülte Sekreteri


 

 

Mahmut DAL
 
Tel:   0 (258) 296 3301
Fax:   0 (258) 296 3262
E-posta:   mdal@pau.edu.tr