Gülnaz ORAL- Bölüm Sekreteri


Kişisel Bilgiler

Tel: (0 258) 296 41 62    

Faks: (0 258) 296 41 96 

E-posta: gunal@pau.edu.tr