Menü

Okuyucu Hizmetleri

Okuyucu hizmetleri Merkez Kütüphanemizde 3 (üç) alanda örgütlemiş durumdadır.

Bunlar; Ödünç verme işlemleri, Rezerv işlemleri ve Kütüphanelerarası işbirliğidir.

Ödünç Verme İşlemleri: Kütüphane koleksiyonunda mevcut ödünç alınan yayınların izlenmesine yönelik işleri kapsamaktadır. Bu işlemler otomasyon sistemi üzerinden yapılmaktadır. Merkez kütüphaneden üniversitemiz öğretim elemanları, personel ve öğrenciler yararlanmaktadır.

“Pamukkale Üniversitesi Merkez Kütüphanesinden Yararlanma Yönergesi” ne göre yapılan ödünç verme işlemleri, otomasyon sistemi dahilinde yapılmakta olup web üzerinden tüm bilgilere erişilebilmektedir.

Ödünç yayın alan okuyucu, üzerindeki yayınları web üzerinden takip edebilmekte ve günü geçmiş veya iadesi yakın olan yayınlar için e-mail ile bilgilendirilmektedir.

Rezerv Bölümü: Çok sık yararlanılan ve en fazla bir günlüğüne ödünç verilebilen yayınların bulunduğu bölümdür.

Bu bölümde ayrıca ödünç alınmak istenen yayının okuyucu üzerinde olması durumunda, yayın kütüphaneye geldiğinde yayını talep eden kişiye vermek üzere rezerv etme işlemleri de yapılmaktadır.

Kütüphanelerarası İşbirliği Hizmetleri(ILL): Bu bölümde yurt içi veya yurt dışı kitap istekleri işlemleri yapılmaktadır. Üniversitemiz araştırmacıları tarafından istenen makale, kitap ve benzeri yayınlar, ilgili kütüphanelere başvuru yapılıp istenmekte ve bu istek üzerine kütüphanemize gelen yayınlar araştırmacıya verilmektedir.

Bu istekler yurt içi veya yurt dışı olabilmektedir ve her iki durumda da istek karşılanmaktadır.