Menü

Güncellenme Tarihi: 08 Ağustos 2016

OECD’nin yayınlarını kapsayan, iktisat, finans, işletme ve ilgili diğer sosyal bilim alanlarında hizmet veren OECD iLibrary veritabanı hizmete girmiştir.

 

Erişim Adresi: http://www.oecd-ilibrary.org

 

Online Tanıtım ve Kullanıcı Kılavuzu: http://prezi.com/p-gltra23ut-/oecd-ilibrary/

 

Türkiye'nin de aralarında kurucu üye olarak bulunduğu OECD 1961 yılında kurulmuş olan hükümetler arası forum niteliğindeki bir organizasyondur. 130 ülkede faaliyet göstermektedir. 30 kurucu üyeden oluşmaktadır. Pazar ekonomisi ve demokratik yönetim temelli yaklaşımlarını uluslararası platforma taşımışlardır. 100'ün üzerinde ülkeden sivil toplum kuruluşu ile aktif ilişkilere sahiptir. 

OECD iLibrary veri tabanı OECD'nin yayınlarını kapsayan bir sistemdir ve bu sistem ile iktisat, finans, işletme ve ilgili diğer sosyal bilim alanlarında;

  • 1320 süreli yayın
  • 10,190 e-kitap başlığı
  • 44,820 kitap bölümü
  • 4,510 makale 
  • 4,430 toplantı bildirisi
  • 107,650 tablo ve grafik
  • 42 veritabanından 5 milyardan fazla veriye erişim
  • 4,540 çok dilli özet
  • 4,690 çalışma kağıdı içermektedir.