Vizyon
Alanında uzman, kazandığı mesleki bilgi ve beceriyi yaşamla bütünleştirebilen, Atatürk İlke ve İnkılaplarını özümsemiş bireyler yetiştirerek ülkede ve dünyada öncü Kimya Teknolojisi programları arasında yer almaktır.