Yönetim

 

 

 

Prof. Dr. H. Korkmaz ALPOĞUZ

Bölüm Başkanı

Fizikokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Tel: 296 3600

e-posta:  hkalpoguz@pau.edu.tr

                     

 

 

 

Doç. Dr. Çiğdem ŞAHİN

Bölüm Başkan Yardımcısı

Organik Kimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 

Tel: 296 3526

e-posta:csahin@pau.edu.tr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KAYA

Bölüm Başkan Yardımcısı

Fizikokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Tel: 296 3607

e-posta:ahmetk@pau.edu.tr

  Bilg. İşl. Dilek MERCAN 

Bölüm Sekreteri

Tel: 296 3723

e-posta: dmercan@pau.edu.tr