Fizikokimya

 

   

Prof. Dr. Halil ÇETİŞLİ

Anabilim Dalı Başkanı

Tel: 296 3565

e-mail:hcetisli@pau.edu.tr

CV:link

   

Prof. Dr. Hamza K. ALPOĞUZ

Bölüm Başkanı

Enstitü Anabilimdalı Başkanı

Araş. ve Uyg. Merkezi Müdürü

Tel: 296 3600

e-mail: hkalpoguz@pau.edu.tr

CV: link

   

Prof. Dr. Metin AK

Tel: 296 3595

e-mail: metinak@pau.edu.tr

CV:link

   

Dr. Öğretim Üyesi

Ramazan DONAT

Tel: 296 3602

e-mail:rdonat@pau.edu.tr

CV: link

   

Dr. Öğretim Üyesi

 Ahmet KAYA

Bölüm Başkan Yardımcısı

Tel: 296 3607

e-mail:ahmetk@pau.edu.tr