Kalite Yönetimi ve Veri Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

Menü

Etkinlik Takvimi

<Şubat 2020>
PztSalÇarPerCumCmtPaz
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728291
2345678
Tümünü Gör

Projeler > KalSİS

 

             Proje Web Sitesi: http://pau.edu.tr/Kalsis

 

Proje/Faaliyet Bilgileri

Projenin/Faaliyetin başlığı

Pamukkale Üniversitesinde Kalitenin Sürekli İyileştirilmesi Sisteminin Yapılandırılması (KalSİS)

Başlayış Tarihi

25.08.2017

Önerilen Bitiş Tarihi

25.08.2019

Projenin gerçek bitiş tarihi

-

Proje Yürütücüsü (Unvanı, Adı, Soyadı, Birimi)

Prof. Dr. Diler ASLAN

Temel Tıp Bilimleri / Tıp Fakültesi

Projeye katkı koyanlar (Unvanı, Adı, Soyadı, Birimi olarak listelenmeli)

Yrd. Doç. Dr. Semih COŞKUN

Yrd. Doç. Dr. Ferda Esin GÜLEL

Yrd. Doç. Dr. Bülent ARPAT

Şerife CİHANGİR

Halime KAPLAN

Uzman Mustafa Egemen TANER

Uzman Öncü Yanmaz ARPACI

Yrd. Doç. Dr. Atalay ÇAĞLAR

Yrd. Doç. Dr. Tayfun TANYERİ

Projenin bütçe kaynağı (Rektörlük, BAP, TÜBİTAK, vb.)

BAP (2017KRM004)

İzlem formunun doldurulma ve güncelleme tarihleri

27.10.2017

 

Amaç ve Hedefler:

Üniversitemizdeki Kalite Yönetimi ve Veri Değerlendirme Merkezi (KAVDEM) süreç yönetimi ve kurumsal veri değerlendirme projelerini yürütmektedir (http://www.pau.edu.tr/kavdem/tr). Bu çalışmalarla üniversitemizde kalite güvence sistemi yapılandırılmaya çalışılmaktadır.

Tüm bu iyi uygulamaların sürekli değerlendirilme sistemi konusunda yeterli olunamadığı gerçekleştirilen kurumsal değerlendirme raporlarında ve uygulamalarda gözlenmektedir. Sürekli değerlendirme için "Süreç Yönetimi" ve "Stratejik Yönetim" bilgi sistemleri kurulmuştur. Ancak bu bilgi sistemlerinin etkili ve verimli kullanılmadıkları gözlenmektedir. Bu durumun Temel nedeni tüm kurum içerisinde bu kapsamda bilgilenme ve bilgi paylaşımının sağlanabileceği bir sistem bulunmamasıdır.

Tüm bu çalışmalar, üniversitemizde ortak bir kalite anlayışının yerleştirilmesi; kalite güvence ve sürekli kalite iyileştirilmesi sistemlerinin kurulması gerektiğini göstermektedir.

Sürekli kalite iyileştirme sisteminin kurulmasında kalite yönetim sisteminin yapılandırılmasının büyük katma değer sağladığı tüm uygulamalarda kanıtlanmaktadır. Bu proje, kalite sisteminin tüm kurumda yapılandırılmasını hedeflemektedir. Kalite yönetim sistemi kurulurken hazırlanmış olan bilgi sistemlerinin birlikte kullanılması sağlanabilecek, stratejik hedeflere erişim durumu belirlenebilecek ve sürekli gelişmek için yeni ve yenilikçi hedeflerin oluşturulma alışkanlığı kazanılmış olacaktır.

Kalite güvence sisteminin kurulması çalışmaları kalite yönetim araçlarının öğrenilmesi ve ortak terminoloji geliştirilmesi ile başlatılmaktadır. Bu da yapılandırılmış eğitimlerle gerçekleşir. Bu eğitimlerin üniversite personelini kapsaması gerekmektedir. Çünkü kalite güvencesi belirli bir ekiple değil tüm katılımla gerçekleşir. Aynı zamanda diğer gerçek de günümüzde, hızla gelişen teknolojiye ayak uydurmak için sürekli iyileştirme tekniklerinin öğrenilmesinin şart olduğudur. Üst düzey standart olan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standardı kurum ve kuruluşlara, süreçlere dayalı ve risk temelli uygulamaları önermekte bu şekilde risklerle başa çıkarak sürekli iyileştirmenin gerçekleştirilebileceğini vurgulamaktadır.

Projenin hedef kitlesi akademik, idari personel ile öğrencilerdir. Kapsamı, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, hizmet ana süreçleriyle tüm destek süreçlerdir. Yapılandırılacak olan kalite yönetim sistemiyle özellikle kurumun stratejik hedeflere erişim durumu saptanacak ve sürekli iyileştirmenin sağlanması gerçek hayat verilerine göre ve zamana dayalı olarak yürütülebilecektir. Kalite güvencesi yanında kalite kültürünün de yerleştirilmesi temel hedeflerdendir.

Hedeflenen çıktı(lar):

Projenin en önemli çıktısı, Üniversitemiz Stratejik Planı kapsamında belirlenen hedeflere ulaşma durumuna göre yapılacak olan iyileştirmelere sistematik yaklaşılması ve akademik, idari personelin ve öğrencilerin iyileştirmelerde yer almalarını ve inovatif (yenilikçiliğe açık) olmalarını sağlayacak sistemin kurulacak olmasıdır.

1. Eğitim sürecinin kalitesinin sürekli iyileştirildiğini değerlendiren sistem

2. Araştırma ve geliştirme sürecinin kalitesinin sürekli iyileştirildiğini değerlendiren sistem

3. Uygulama ve hizmet sürecinin kalitesinin sürekli iyileştirildiğini değerlendiren sistem

4. İdari ve destek süreçlerinin kalitesinin sürekli iyileştirildiğini değerlendiren sistem

5. Üniversitemizde yapılandırılmış olan PUSULA Bilgi sisteminin kullanımının etkinliği ve verimliliğinin sürekli değerlendirildiği sistemin kurulması

6. Üniversitemizin paydaşlarının kalite yönetim sistemiyle ilgili eğitimlerinin saptandığı ve bu eğitimlerin sürekli düzenlenmesine olanak sağlayacak sistem

6.1. Karşılıklı öğrenme sistemi

6.2. Uzaktan öğrenme sistemi

6.3. Sürekli kalite iyileştirme eğitimi sistemi

7. Mezun iletişim sisteminin kalitesinin sürekli iyileştirildiğini değerlendiren sistem

8. Dış paydaşlarla iletişimin kalitesinin sürekli iyileştirildiğini değerlendiren bir sistem

 

Projenin durumu hakkında kısa bilgi:

 • Proje sözleşmesi 16 Ekim 2017 tarihinde imzalanarak Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’ne teslim edilmiştir.
 • KalSİS Web sayfası için 01 Kasım 2017 tarihinde çalışmaya başlanıldı.
 • İnteraktif Eğitim Salonu için 08 Kasım 2017 tarihinde Eğitim Fakültesinden yer temin edilmiştir
 • Video Konferans sistemi alımı için 06 Aralık 2017 tarihinde gerekli işlemler başlatıldı.
 • Yönetim Kurulunda 10 Aralık 2017tarihinde  Süreç Eğitimi ile ilgili  taslak sunum gösterildi.
 • 22 Aralık 2017 tarihinde Eğitim programı taslağı hazırlandı
 • KalSİS Web sayfası için 27 Aralık 2017 tarihinde alan alınarak menüler oluşturuldu
 • İnteraktif Eğitim Salonunun mobilya donamının 04 Ocak 2018 tarihinde tamamlanmıştır.
 • İnteraktif Eğitim Salonunun oturma düzeni 06 Ocak 2018 tarihinde oluşturuldu.
 • İnteraktif Eğitim Salonuna 19 Ocak 2018 tarihinde projeksiyon cihazı, bir adet bilgisayar ve yazıcının kurulumu yapıldı.
 • 29 Ocak 2018 tarihinde video konferans için alınan cihazlar denendi
 • 08 Şubat 2018 tarihinde IP izinlerinin sağlanması ile webinar testi başarı ile gerçekleştirildi.
 • Uzaktan Öğrenme Sisteminin Denemesi için 100 Nokta Katılımcı Listesi taslak olarak 09 Şubat 2018 tarihinde hazırlandı.

 


Projenin çıktıları :

Çıktı adı

Yürürlüğe konulduğu tarih

Güncel olarak nasıl erişilebileceği

Açıklamalar/Durum(yazılan açıklama yanına tarih ve kişi adı soyadı yazılmalıdır)

……………

……………

……………

 

 

Projenin çıktılarıyla ilişkili dokümanlar listesi:

Doküman adı

Yürürlüğe konulduğu tarih

Güncel olarak nasıl erişilebileceği

Açıklamalar/Durum:

……………

……………

……………

 

 

Proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler:

Tarih

Yapılan faaliyet

Katılanlar

Açıklamalar/Durum:

……………

……………

……………

 

 

Karşılaşılan problemler ve/veya faaliyetin gerçekleştirilmesindeki sorunlar

Problemin kaynaklandığı faaliyet/durum

Çözüm önerileri

Açıklamalar

……………

……………..

 Doküman hakkında notlar:

 • Bu doküman KAVDEM tarafından yürütülen ve/veya katkı konulan projelerin/faaliyetler hakkında kısa bilgileri içermektedir.
 • Proje ve faaliyetlerin izlenmesi amacını taşımaktadır.
 • Açıklamalarda proje ve/veya faaliyetlerin ayrıntılı dosyalarına gönderme yapılmaktadır. Bu bilgilendirme dokümanı KAVDEM Müdürü onayından sonra KAVDEM Web Sitesinde yayımlanır.

 

 

 

Güncelleme tarihi: 15.12.2017

Duyurular Tümünü Gör