Menü

Birim kalite komite özellikleri

  • En az bir akademik, bir idari ve bir öğrenci temsilcisi bulunmalıdır.
  • Yönetim Kurulu üyelerinden belirlenecek bir üye olmalıdır.
  • Kaliteden sorumlu dekan yardımcısı/müdür yardımcısı belirlenmelidir.
  • Kalite Komitesi koordinatörü belirlenmelidir.
  • Birim kalite koordinatörünün alanla ilişkili kısa özgeçmişi eklenmelidir.

Diğer özellikler ve şartlar aşağıda belirtilmektedir:

  • Birim kalite komiteleri, Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği (YÖKGY) Bölüm III Maddelerine ve belirlenecek usul ve esaslara göre üniversite kalite komisyonu çalışmalarının birimlerde yürütülmesinden sorumludur.
  • Birim Kalite Komitelerinin çalışma usul ve esasları YÖKGY kapsamında oluşturulacak Üniversite Kalite Komisyonu usul ve esaslarında belirlenecek kurallara göre oluşturulmalıdır.

Not: Konu hakkında bilgi kadem@pau.edu.tr adresinden yazılı olarak talep edilebilir.

Duyurular Tümünü Gör