Kalite Yönetimi ve Veri Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

Menü

Birim kalite komitesi ve üyelik özellikleri:

·         En az bir akademik, bir idari ve bir öğrenci temsilcisi bulunmalıdır.

·         Yönetim Kurulu üyelerinden belirlenecek bir üye olmalıdır.

·         Kaliteden sorumlu dekan yardımcısı/müdür yardımcısı belirlenmelidir.

·         Kalite Komitesi koordinatörü belirlenmelidir.

·         Birim kalite koordinatörünün alanla ilişkili kısa özgeçmişi eklenmelidir.

·         Birim kalite komitesi üyeleri arasından en az 2 üye (tercihen bir akademik bir idari) üniversite genelinde yürütülecek olan kalite ile ilgili eğitimlere katılmalı ve biriminde bu eğitimleri sürdürebilmelidir. Komite üyeleri listesinde bu üyeler belirtilmiş olmalıdır.

 
Diğer özellikler ve şartlar aşağıda belirtilmektedir:

·      Birim kalite komiteleri,  Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği (YÖKGY) Bölüm III Maddelerine ve belirlenecek usul ve esaslara göre Üniversite Kalite Komisyonu çalışmalarının birimlerde yürütülmesinden sorumludur.

·    Birim kalite komitelerinin çalışma usul ve esasları, YÖKGY kapsamında oluşturulacak Üniversite Kalite Komisyonu usul ve esaslarında belirlenecek kurallara göre oluşturulmalıdır.

·    Birim web sitelerinde kalite güvencesiyle ilgili yapılanma (komite üyeleri, vb.), süreç planları, toplantılar, tutanaklar, KİDR değerlendirilme raporları, Stratejik plan amaç, hedef ve performans göstergelerinin sağlanma durumu, vb. kayıtlar yayımlanmalıdır.


Not: Konu hakkında bilgi kavdem@pau.edu.tr adresinden yazılı olarak talep edilebilir.

 

 

 

 Güncelleme Tarihi: 20.10.2017

Duyurular Tümünü Gör