Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

  • Etik Kurul Başvuru dosya renkleri nasıl olmalıdır ?
  • Hangi çalışmalar "Bakanlık Onayı" almadan başlayamaz ? Hangi çalışmalar nereye sunulmalıdır ?
  • Tıbbi cihazlarla yapılacak olan klinik araştırmalar nereye sunulmalıdır?
  • Hazırlanan protokol ve protokol değişikliği İngilizce ise ne yapılmalı?
  • "Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu (BGOF)" hazırlarken ve gönüllüden onam alma sırasında göz önünde tutulması gereken noktalar;

Duyurular Tümünü Gör