Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

Mevzuat

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Ek Madde 10

Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik

İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu

Klinik Araştırmalarda Etik Kurula Başvuru Şekline İlişkin Kılavuz

Klinik Araştırmalarda Bakanlığa Başvuru Şekline İlişkin Kılavuz

İlaçlarla Yapılan Gözlemsel Çalışmalar Kılavuzu

Pediatrik Popülasyonda Yürütülen Klinik Araştırmalarda Etik Yaklaşımlara İlişkin Kılavuz

Klinik Araştırmalarda Meydana Gelen Advers Olay Reaksiyon Raporlarının Toplanması, Doğrulanması ve Sunulmasına İlişkin Kılavuz

Klinik Araştırmalarda Sigorta Teminatı Hakkında Kılavuz

Klinik İlaç Araştırmalarında Merkez Organizasyon Yönetimi Esaslarına İlişkin Kılavuz

Araştırma Ürünlerinin Depolanması ve Dağıtılmasına İlişkin Kılavuz

Bağımsız Veri İzleme Komitelerine İlişkin Kılavuz

Destekleyici ve Sözleşmeli Araştırma Kuruluşu İle İlgili İyi Klinik Uygulamaları Denetimlerinin Yürütülmesine İlişkin Kılavuz

İleri Tedavi Tıbbi Ürünlerinin İyi Klinik Uygulamalarına Yönelik İlke Ve Esaslara İlişkin Kılavuz

Klinik İlaç Araştırmalarında Arşivleme İlkeleri Kılavuzu

Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Yönetmeliği için tıklayınız...

Duyurular Tümünü Gör