Kalite Komisyonu

Pamukkale Üniversitesi’nin Kalite Politikası

Pamukkale Üniversitesi tüm süreçlerde, ilgili paydaşların katılımıyla,  kalitenin sürekli iyileştirilmesi yaklaşımını benimsemektedir.

Bu kapsamda;

 • Stratejik amaç, hedef ve performans göstergelerini sürekli değerlendirmeyi;
 • Yasal mevzuat; uluslararası ve ulusal kalite standartlarını temel alarak sürekli gelişmeyi,
 • Tüm süreçlerde iç ve dış paydaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan bir anlayışta olmayı,
 • Sürekli iyileştirme kültürünü oluşturmayı ve “Planla-Uygula-Kontrol et (gözden geçir)-İyileştir” yaklaşımını,
 • Kalite güvence sistemini tüm çalışanların katılımıyla yapılandırmayı,
 • Uluslararası kabul görmüş kalite sistemlerine göre yapılanmayı,
 • Uygulamalarda ve iletişimde zamanındalılığı,
 • Geribildirim ve öneri kültürünü oluşturmayı

Kalite Politikası olarak belirlemiş ve

 • Yasal mevzuatın tümünün ve ilgili kalite standardların minimum şartlarını karşılayacak şekilde kalite kontrol süreçlerini uygulayarak,
 • Hedeflenen sonuçların elde edildiğini gösterecek anahtar sonuç göstergelerine göre yöntemler geliştirerek,
 • Her birimde Üniversite’nin kalite sisteminin uygulanması  sorumluluğunu üstlenecek uygun vasıflarda takım liderini net olarak belirleyerek,
 • Üniversite’nin tüm süreçlerinde planlanan uygulamaların hedeflendiği şekilde ve zamanında gerçekleştirildiğini kanıtlayan kalite güvence sistemini kurarak (Tüm gözden geçirme, değerlendirme, geri bildirim, öneri ve şikayetlerin sonuçlarının raporlanmasını kapsar),
 • Proje yönetimi ilkelerinin tüm üniversite çalışanları tarafından benimsenmesini sağlayarak,
 • Proje odaklı çalışmayı, uygulamalarda en gelişmiş teknolojileri etkin ve verimli kullanmayı, projeleri eksiksiz ve zamanında tamamlamayı ve sonuç raporlarını yazma kültürünü geliştirerek,
 • Ölçme ve değerlendirme yöntemiyle anahtar sonuçları ölçerek, her birimin bu değerlendirme sonuçlarına göre sürekli iyileştirme yöntemlerini uygulamasını sağlayarak,
 • Her akademik çalışmayı ve deneyimi Üniversite’nin politikası, prosedürleri ve ilgili yasal mevzuata göre destekleyerek,
 • Tüm fonksiyonel, organizasyonel birimlerin ve bireysel olarak çalışanların plan ve hedeflerinin Üniversite’nin Stratejik Plan’ın hedef ve öncelikleriyle ilişkilendirerek,
 • Tüm çalışanların iyi yönetildiğini ve insan kaynaklarının yeterli olduğunu değerlendirerek,
 • Akademik kalite ve dürüstlük temeline göre profesyonel gelişim için mali destek dahil gerekli destekleri sağlayarak, 
 • Birimlere yeterli güvenli ve iyi yapılandırılmış fiziksel ve elektronik kaynaklar sağlayarak,
 • Birimlerin kalite şartlarını sağlamaları için rol model yöneticilerle çalışarak,
 • Tüm öğrencilere eşit yaklaşımla onları destekleyerek,
 • Kalite ve standartlara uygunluğu iç ve dış paydaşların geri bildirimleriyle değerlendirerek

Sürekli kalite iyileştirmeyi planlamıştır.

 

 

Duyurular Tümünü Gör